Η κατηγορία περιλαμβάνει τα κράτη που ιδρύθηκαν από τους Σταυροφόρους.