Ιερά Μητρόπολις Σερβίων και Κοζάνης

μία από τις παλαιότερες επισκοπές στη Δυτική Μακεδονία (4ος αιώνας)

Η Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης είναι μία από τις παλαιότερες επισκοπές στη Δυτική Μακεδονία (4ος αιώνας). Η έδρα της σήμερα είναι στην Κοζάνη και Μητροπολίτης είναι ο Παύλος Παπαλεξίου. Στη Μητρόπολη υπάγονται 94 ενοριακοί ναοί, 8 παρεκκλήσια, 351 εξωκλήσια, 54 ναοί κοιμητηρίων και 5 μοναστηριακοί ναοί και σε αυτούς λειτουργούν σήμερα 84 εφημέριοι.

Ιερά Μητρόπολις
Σερβίων και Κοζάνης
Holy Metropolis of Servia and Kozani.png
Γενικές πληροφορίες
Ίδρυση1745 Επισκοπή Σερβίων και Κοζάνης και από 1882 Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης
ΙδρυτήςΙωακείμ Γ΄
XώραΕλλάδα
ΈδραΚοζάνη
ΥπαγωγήΕκκλησία της Ελλάδος (επιτροπικώς)
Αρχιερατικές περιφέρειες6
Ενορίες84
Ναοί94 εκκλησίες, 8 παρεκκλήσια, 351 εξωκκλήσια, 54 ναοί κοιμητηρίων και 5 μοναστηριακοί.
Μονές5 (3 ανδρικές και 2 γυναικείες)
Μητροπολιτικός ναόςΙ.Ν. Αγίου Νικολάου
Ιστοσελίδαimsk.gr
Ιεραρχία
ΜητροπολίτηςΠαύλος
Ιεροκήρυκες1
Εφημέριοι84
Διάκονοι3

Ιστορικά στοιχείαΕπεξεργασία

Επισκοπή ΚαισαρείαςΕπεξεργασία

Ως πρώ­τη Ε­πι­σκο­πή στην σημερινή περιοχή του Νομού Κοζάνης λει­τούρ­γη­σε η Επισκοπή Και­σα­ρεί­ας με έ­δρα την Και­σα­ρεί­α. Στους κα­τα­λό­γους Μη­τρο­πό­λε­ων και Ε­πι­σκο­πών που πα­ρα­θέ­τει ο Γεράσιμος Κονιδάρης[1] α­να­φέ­ρε­ται Ε­πι­σκο­πή Και­σα­ρεί­ας υ­πα­γο­μέ­νη στη Μη­τρό­πο­λη Λα­ρί­σης κα­τά τον Ε . αι­ώ­να (431 – 551) με Ε­πί­σκο­πο Και­σα­ρεί­ας κα­τέ­χον­τας την 8η θέ­ση με­τα­ξύ των Ε­πι­σκό­πων της Μη­τρο­πό­λε­ως. Α­πο­κα­λυ­φθεί­σα στο χώ­ρο της Και­σα­ρεί­ας προ ε­τών ε­πι­τύμ­βια μαρ­μά­ρι­νη πλά­κα φέ­ρει η­μι­κα­τε­στραμ­μέ­νο ε­πί­γραμ­μα «­.­..προ­ε­δρί­αν έ­λα­χεν τη Εκ­κλη­σί­α Και­σά­ρων πό­λε­ως Μα­κε­δό­νιος έ­στιν ού­τος α­νήρ τα παντ’ εύ­φη­μος ος Ε­πι­σκο­πή­σας έ­τη εν μή­να έ­να του τή­δε βί­ου εκ­δη­μή­σας μη­νί Ι­α­νου­α­ρί­ω ΚΓ Ινδικτιώνος Ι­Α προς Θε­όν ε­νε­δή­μη­σεν.­.­.» Το ε­πί­γραμ­μα δεν φέ­ρει α­κρι­βή χρο­νο­λό­γη­ση, α­πό το εί­δος ό­μως της γρα­φής και τα λοι­πά στοι­χεί­α, οι ει­δι­κοί το το­πο­θε­τούν στην πε­ρί­ο­δο του 5ου αι­ώ­νος. Συ­νε­πώς κα­τά τον 5ο και 6ο αι­ώ­να έ­δρευ­ε στην Και­σά­ρεια Ε­πι­σκο­πή, η ο­ποί­α πι­θα­νώς να συ­στή­θη­κε και υ­πήρ­χε ί­σως α­πό του 4ου αι­ώ­να α­φ’ ό­του έ­πα­ψαν οι δι­ωγ­μοί και ε­πι­χει­ρή­θη­κε η ορ­γά­νω­ση της Εκ­κλη­σί­ας.

Επισκοπή ΣερβίωνΕπεξεργασία

Α­πό του 9ου αι­ώ­νος εί­ναι γνω­στή η Ε­πι­σκο­πή Σερ­βί­ων με έδρα τα Σέρβια. Η πρώ­τη μαρ­τυ­ρί­α πε­ρί αυ­τής βρίσκεται σε κείμενα του Λέοντος Σοφού[2]. Με τον τί­τλο «Σερ­βί­ων» και έ­δρα τα Σέρβια λει­τούρ­γη­σε ως το 1745 υ­πα­γο­μέ­νη στη Μη­τρό­πο­λη Θεσ­σα­λο­νί­κης.

Επισκοπή Σερβίων και ΚοζάνηςΕπεξεργασία

Με έ­δρα την Κο­ζά­νη λει­τουρ­γεί η Ε­πι­σκο­πή υ­πό τον τί­τλο Σερ­βί­ων και Κο­ζά­νης α­πό το 1745 ως το 1882. Το 1882 ε­πί Ε­πι­σκό­που Ευ­γε­νί­ου με πρά­ξη του Οι­κου­με­νι­κού Πα­τρι­αρ­χεί­ου υ­πό τον Οι­κου­με­νι­κό Πα­τριά­ρχη Ιωακείμ Γ΄ προ­ήχθη η Ε­πι­σκο­πή σε Μη­τρό­πο­λη Σερ­βί­ων και Κο­ζά­νης και ο Ε­πί­σκο­πος Ευγέ­νιος σε Μη­τρο­πο­λί­τη και υ­πή­χθη πλέ­ον α­πευ­θεί­ας στο Οι­κου­με­νι­κό Πατριαρ­χεί­ο.

Επισκοπικός κατάλογοςΕπεξεργασία

Όνομα Έτη
Ιερεμίας 1745
Ιγνάτιος 1752 – 1785
Θεόφιλος 1785 – 1811
Διονύσιος 1811 – 1815
Βενιαμίν Καρίπογλου 1815 - 1850
Ευγένιος Πατέρας 1849 - 1882
Κωνστάντιος Ματουλόπουλος 1889 - 1892
Γεράσιμος Τανταλίδης 1892 - 1893
Κωνστάντιος Ματουλόπουλος 1894 - 1910
Φώτιος Μανιάτης 1910 - 1923
Ιωακείμ Αποστολίδης 1923 - 1926
Ευγένιος Χριστοδούλου 1926
Ιωακείμ Αποστολίδης 1927 - 1945
Κωνσταντίνος Πλατής 1945 - 1957
Διονύσιος Ψαριανός 1957 – 1997
Αμβρόσιος Γιακαλής 1998 – 2004
Παύλος Παπαλεξίου 2004 -

Ενορίες, Ναοί και ΜονέςΕπεξεργασία

 
Η εκκλησία της Αγίας Κυριακής στα Σέρβια.

Στη Μητρόπολη υπάγονται πέντε σημαντικές Ιερές Μονές:

Ανδρώαι:

 • Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Λαριού (μοναχ. 3)
 • Ι.Μ. Αγίου Αντωνίου Καστανιάς Σερβίων (μοναχ. 2)
 • Ι.Μ. Αγίου Νεκταρίου Παλαιογρατσάνου (μοναχ. 3)

Γυναικείαι:

 • Ι.Μ. Παναγίας Ζιδανίου
 • Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Βελβενδού (μοναχ. 3)

Τοπικοί Άγιοι ΕορτέςΕπεξεργασία

Ο σημαντικότεροι τοπικοί Άγιοι είναι οι εξής:

Σε απόσταση δεκαπέντε χιλιομέτρων δυτικά της Προύσας ήταν η κωμόπολη Κουβούκλια όπου βρισκόταν η εκκλησία και το προσκύνημα του Άι-Βαραδά[3]. Οι Μικρασιάτες Κουβουκλιώτες που ήρθαν στην Κοζάνη μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και δημιούργησαν τον ομώνυμο συνοικισμό Κουβούκλια, έκτισαν με πίστη και ευσέβεια στις όχθες της λίμνης του Αλιάκμονα την εκκλησία του Οσίου Βαραδάτου.[4]. Στην αυλή της εκκλησίας υπάρχει μνημείο για αυτούς που χάθηκαν κατά τη Μικρασιατική καταστροφή [5]

Πνευματική ΔιακονίαΕπεξεργασία

Από τη Μητρόπολη διοργανώνονται εσπερινά κηρύγματα από ιεροκήρυκες καθώς επίσης και μορφωτικές διαλέξεις. Για τη χριστιανική αγωγή της νεολαίας έχουν ιδρυθεί κατασκηνώσεις, γραφεία νεότητος και κατηχητικά σχολεία. Η Μητρόπολη έχει αναπτύξει Σταθμό Εθελοντικής Αιμοδοσίας Κληρικών καθώς επίσης και Ταμείο Αλληλοβοήθειας Κληρικών.

Φιλανθρωπική ΔιακονίαΕπεξεργασία

Το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης διαφαίνεται από την ύπαρξη πολλών ιδρυμάτων και ταμείων με φιλανθρωπικό σκοπό:

 • Γενικό Φιλόπτωχον Ταμείο
 • Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία
 • Υποτροφίες σε απόρους φοιτητές
 • Τιάλειον Εκκλησιαστικό Γηροκομείο
 • Γκέρτσειον Εκκλησιαστικό Ίδρυμα

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. Γε­ρά­σι­μος Κο­νι­δά­ρης, «Εκ­κλη­σι­α­στι­κή ι­στο­ρί­α της Ελ­λά­δος» (τομ.Α, σελ.513-515)
 2. Λέων Σοφός, «Δι­α­τύ­πω­σις των θρό­νων των Εκ­κλη­σι­ών»
 3. «Εικόνες έμψυχοι, κηρύγματα αγιολογικά», Διονυσίου Λ. Ψαριανού, Επισκόπου Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης
 4. Εγκόλπιο Ημερολόγιο 2017, εκδ. Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης
 5. Ο Αγ. Βαραδάτος τα Κουβούκλια της Μ. Ασίας

ΠηγέςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία