Στη θεωρία της μουσικής, με τον όρο κλειδίγνώμονας) εννοούμε το σύμβολο που βρίσκεται στην αρχή κάθε γραμμής πενταγράμμου, που προσδιορίζει την ονομασία και το ύψος κάθε μουσικού φθόγγου ανάλογα με τη θέση του στο πεντάγραμμο. Βάσει της θέσης του κλειδιού στο πεντάγραμμο μπορούμε να διαβάσουμε τα ονόματα των φθόγγων που αντιστοιχούν στις γραμμές και τα διαστήματα. Στη μουσική σημειογραφία υπάρχουν τα εξής τρία κλειδιά: κλειδί του σολ, κλειδί του φα και κλειδί του ντο. Το καθένα απ' αυτά χρησιμοποιείται για διαφορετικά όργανα και φωνές, ανάλογα με την έκταση του καθενός. Χονδρικά, το κλειδί του σολ είναι για τα υψίφωνα μέρη, το κλειδί του ντο για τα μεσόφωνα μέρη και το κλειδί του φα για τα βαθύφωνα μέρη.

Ιστορικά, στη μουσική σημειογραφία χρησιμοποιούνται δέκα κλειδιά:

  • Δύο κλειδιά του σολ πρώτης και δεύτερης γραμμής
  • Πέντε κλειδιά του ντο - ένα για κάθε γραμμή του πενταγράμμου
  • Τρία κλειδιά του φα, τρίτης, τέταρτης και πέμπτης γραμμής.
C clef
F clef
G clef

Κλειδί του Σολ

Επεξεργασία
 
Κλειδί του Σολ

Το κλειδί του σολ δεύτερης γραμμής είναι το πιο διαδεδομένο κλειδί. Πρωτίστως γνωστό ως «κλειδί του βιολιού», χρησιμοποιούνταν ιστορικά για να σημειώνει υψίφωνα μέρη. Χρησιμοποιείται για τις εξής φωνές και μουσικά όργανα:

Κλειδί του Φα

Επεξεργασία
 
Μουσικά κλειδιά σε χρήση τον 15ο αι. (Ντο-Φα-Σολ)

Το κλειδί του φα τέταρτης γραμμής, γνωστό και ως «κλειδί του μπάσου», χρησιμοποιείται για τις εξής φωνές και όργανα:

Κλειδί του Ντο

Επεξεργασία

Το κλειδί του ντο τρίτης γραμμής, γνωστό και ως «κλειδί της άλτο», χρησιμοποιείται για τη βιόλα και συχνά για το αγγλικό κόρνο. Το κλειδί του ντο τέταρτης γραμμής χρησιμοποιείται για την ψηλή περιοχή στο φαγκότο, το τρομπόνι και το τσέλο.

Ειδικά για τις φωνές, στην προκλασική εποχή και μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, τα κλειδιά χρησιμοποιούνταν ως εξής:

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Μανώλης Καλομοίρης: Τα θεωρητικά της Μουσικής, Εκδοτικός οίκος Γαϊτάνου.
  • Hiley, David. 2001. "Clef". The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd ed., edited by Stanley Sadie and John Tyrrell. London: Macmillan Publishers.