Ο Οίκος των κομήτων του Ρετέλ, γαλλ. Maison de Rethel είναι ένας ευγενής Οίκος από τη Γαλλία (10ος - 12ος αι.), που δραστηριοποιήθηκε στην Παλαιστίνη· μάλιστα ο Βαλδουίνος Β΄ έγινε βασιλιάς της Ιερουσαλήμ. Οι απόγονοι της αδελφής του Ματθίλδης που κατείχαν την κομητεία, αποτελούν τον 2ο Οίκο του Ρετέλ (12ος - 14ος αι.).

Ο θυρεός του κόμη του Ρετέλ: τρεις χρυσές τσουγκράνες επί ερυθρού πεδίου.

Ιστορία του Οίκου Επεξεργασία

Η καταγωγή δεν είναι ακριβώς γνωστή· φαίνεται ότι είναι ένας πλάγιος κλάδος των κομήτων του Πορσιάν (Porcien). Αρκετοί Οίκοι διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλο ως κόμητες της περιοχής, που αποσπάστηκε και οι δύο πρώτοι φέρουν το όνομα του Ρετέλ.

Οι πρώτες γενιές δεν είναι γνωστές με ακρίβεια: Από την αρχή ο Οίκος αντιμετώπισε τους αγώνες για επιρροή μεταξύ των Οίκων των Καρολιδών, των Ροβερτιδών και των Ερβερτιδών. Ιδιαίτερα για την επισκοπή του Ρενς διαφιλονίκησαν ο Ούγος των Καρολιδών-Βερμαντουά και ο Αρτώ: στην αρχή ο Ούγος έδιωξε τον Αρτώ και έγινε επίσκοπος, μετά όμως ο Αρτώ και ο αδελφός του Ντουντόν νίκησαν τον Ούγο και έγινε αυτός επίσκοπος. Ανιψιός του Αρτώ ήταν ο Μανασσής Α΄ πρώτος κόμης του Ρετέλ. Μέλη του Οίκου ήταν επίτροποι (avoués) του αββαείου του Σαιν-Ρεμύ· ο Μανασσής Α΄ απέκτησε κύρος και έγινε κόμης του Ρετέλ.

Ο γιος του Μανασσής Β΄ νυμφεύτηκε τη Ντάντα, που ένα καταστατικό δωρεάς αναφέρει ως συγγενή του "Όντο, κόμη του Τρουά, Μω και Ρενς". Πρέπει να είναι ο Όντο Β΄ των Μπλουά κόμης της Καμπανίας, Τρουά, Μω και Ρενς. Η κόρη του Μανασσή Β΄, η Ντόντα παντρεύτηκε τον Γοδεφρείδο Β΄ των Αρντέν-Βερντέν δούκα της Κάτω Λωρραίνης.

Ο γιος του κόμη του Ρετέλ, ο Μανασσής Γ΄ νυμφεύτηκε τη Ζουντίτ/Ιουδήθ είτε του Ρουσύ, είτε της Βουλώνης, είτε την Κάτω-Λωρραίνης. Ο γιος του Ούγος Α΄ νυμφεύτηκε τη Μελισσάνθη των Μονλερύ, οποία είχε σημαντικούς συγγενείς. Ο γιος της Βαλδουίνος του Μπουρζ ήταν, μέσω αυτής, εξάδελφος του Γοδεφρείδος του Μπουιγιόν και του αδελφού του Βαλδουίνου Α΄ πρώτων βασιλέων της Ιερουσαλήμ. Όταν το 1118 απεβίωσε ο δεύτερος, τον διαδέχθηκε ο Βαλδουίνος του Μπουρζ ως Βαλδουίνος Β΄, καθώς υποστηρίχθηκε από τα εξαδέλφια του Ούγο Β΄ του Πουιζέ και Ζολέν του Κουρτεναί, των οποίων οι μητέρες Αλίκη και Ελισάβετ/Ισαβέλλα αντίστοιχα ήταν αδελφές της Μελισσάνθης.

Ο 2ος Οίκος του Ρετέλ Επεξεργασία

Ο Βαλδουίνος Β΄ ήταν ο τελευταίος άρρην του Οίκου και απεβίωσε το 1131. Το 1124 είχε αποβιώσει ο αδελφός του Ζερβαί κόμης του Ρετέλ και η κομητεία πέρασε στην αδελφή του Ματίλντα, σύζυγο του Εύδη (Eudes) καστελάνου του Βιτρύ (Vitry). Οι απόγονοί τους αποτελούν τον 2ο Οίκο του Ρετέλ. O γιος τους Ιτιέ νυμφεύτηκε τη Βεατρίκη, κόρη του Γοδεφρείδου Α΄ κόμη του Ναμύρ και είχε δύο τέκνα, τους Μανασσή Δ΄ κόμη του Ρετέλ (κλάδος Ρετέλ) και Ερρίκο καστελάνο του Βιτρύ (κλάδος Βιτρύ). Δεν έκαναν σημαντικές επιγαμίες και έμειναν μεταξύ των τοπικών ευγενών· εξέλιπαν τον 13ο αι. Η κομητεία του Ρετέλ πέρασε διαδοχικά στους Οίκος Νταμπιέρ, Βαλουά-Βουργουνδίας, Αλμπρέ, Λα Μαρκ-Κλέβης, Γοντζάγκα, Μαζαρέν.

Γενεαλογία των Οίκων του Ρετέλ Επεξεργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρτώ
επίσκοπος του Ρενς
 
Ντουντόν/Τιερύ/άλλος
ΟΙΚΟΣ ΡΕΤΕΛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μανασσής Α΄
κόμης του Ρετέλ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μανασσής Β΄
κόμης του Ρετέλ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκοθέλο Α΄
δούκας της Λωρραίνης
 
Γοδεφρείδος Β΄
δούκας της Κάτω Λωρραίνης
ΟΙΚΟΣ ΑΡΝΤΕΝ
 
Ντόντα
 
Μανασσής Γ΄
κόμης του Ρετέλ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκυ Α΄
κύριος του Μονλερύ
ΟΙΚΟΣ ΜΟΝΛΕΡΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γοδεφρείδος Γ΄
δούκας της Κάτω Λωρραίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ούγος Α΄
κόμης του Ρετέλ
 
Μελισσάνθη
 
Αλίκη
 
 
 
 
 
Ελισάβετ/Ισαβέλλα
 
Μιλόν Α΄
κύριος του Μονλερύ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ίντα των Αρντέν-Βερντέν
 
Ευστάθιος Β΄
κόμης της Βουλώνης
ΟΙΚΟΣ ΦΛΑΝΔΡΑΣ
 
Βαλδουίνος Β΄
βασ. της Ιερουσαλήμ
 
Ζερβαί
κόμης του Ρετέλ
 
Ματθίλδη
κόμισσα του Ρετέλ
 
Όντο
καστελάνος του Βιτρύ
ΟΙΚΟΣ ΒΙΤΡΥ
 
 
 
 
 
Μιλόν
κύριος του Κουρτεναί
 
Γκυ Β΄ Τρουσώ
κύριος του Μονλερύ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γοδεφρείδος
κύριος της Ιερουσαλήμ
 
Βαλδουίνος Α΄
βασ. της Ιερουσαλήμ
 
Μελισσάνθη
βασ. της Ιερουσαλήμ
 
Φούλκων Ε΄
κόμης του Ανζού
ΟΙΚΟΣ ΑΝΖΟΥ
 
 
 
 
 
Γκυτιέ
κόμης του Ρετέλ,
καστελάνος του Βιτρύ
 
 
 
 
 
Ρενώ
κύριος του Κουρτεναί
 
Ελισάβετ
σύζ. Φίλιππος των Καπετιδών
(γιος Φιλίππου Α΄ της Γαλλίας)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαλδουίνος Γ΄
βασ. της Ιερουσαλήμ
 
Αμωρί Α΄
βασ. της Ιερουσαλήμ
 
 
 
 
 
Μανασσής Δ΄
κόμης του Ρετέλ
 
Ερρίκος
καστελάνος του Βιτρύ
 
Ελισάβετ
σύζ. Πέτρος Α΄ του Κουρτεναί
(γιος Λουδοβίκου ΣΤ΄ της Γαλλίας)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαλδουίνος Δ΄
βασ. της Ιερουσαλήμ
 
Ισαβέλλα Α΄ των Ανζού
βασ. της Ιερουσαλήμ
 
 
 
 
 
Ούγος Β΄
κόμης του Ρετέλ
 
Ούγος
καστελάνος του Βιτρύ
 
Πέτρος Β΄ του Κουρτεναί
Λατ. αυτ. της ΚΠολης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρία των Μομφερράτου
βασ. της Ιερουσαλήμ
 
Ούγος Γ΄
κόμης του Ρετέλ
 
Μανασσής Ε΄
κόμης του Ρετέλ
 
Ροβέρτος
καστελάνος του Βιτρύ
 
Μαρία του Κουρτεναί
Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρης
Αυτ. των Ρωμαίων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ισαβέλλα Β΄ των Μπριέν
βασ. της Ιερουσαλήμ
 
 
 
 
 
Ούγος Δ΄
κόμης του Ρετέλ
 
Ροβέρτος
καστελάνος του Βιτρύ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κορράδος των Χοενστάουφεν
βασ. της Ιερουσαλήμ
 
 
 
 
 
Ιωάννα
κόμισσα του Ρετέλ
 
Λουδοβίκος Α΄ των Νταμπιέρ
κόμης του Νεβέρ
 

Πηγές Επεξεργασία