Διπλωματική αποστολή

(Ανακατεύθυνση από Πρεσβεία)
Η Ινδική πρεσβεία στο Βερολίνο, Γερμανία
Σφραγίδα στα κτήρια των γερμανικών πρεσβειών.
Κείμενο: "Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας - Πρεσβεία"

Διπλωματική αποστολή είναι μία ομάδα επίσημα διαπιστευμένων ανθρώπων από ένα κράτος ή έναν διεθνή διακυβερνητικό οργανισμό (όπως τα Ηνωμένα Έθνη) παρούσα σε ένα άλλο κράτος ή διακυβερνητικό φορέα για να εκπροσωπήσει το αποστέλλον κράτος / οργανισμό στο κράτος εγκατάστασής της. Πρακτικά, μια διπλωματική αποστολή συχνά δηλώνει την μόνιμη αποστολή, ονομαστικά το γραφείο των διπλωματικών αντιπροσώπων μιας χώρας στην πρωτεύουσα πόλη μιας άλλης χώρας.

ΟνομασίαΕπεξεργασία

Μία μόνιμη διπλωματική αποστολή είναι τυπικά γνωστή ως μια πρεσβεία, και το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο της αποστολής είναι γνωστό ως ένας πρέσβης. Η πρεσβική κατοικία καλείται γενικά πρεσβεία. Μερικοί πρέσβεις θα ζουν εκτός της πρεσβείας. Για παράδειγμα, ο Αμερικανός πρέσβης στη Ρωσία ζει σε μια κατοικία γνωστή ως Μέγαρο Σπάζο, εκτός της πρεσβείας.

Όλες οι αποστολές στα Ηνωμένα Έθνη είναι γνωστές απλά ως μόνιμες αποστολές, ενώ οι αποστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γνωστές ως μόνιμες αντιπροσωπείες και ο αρχηγός μιας τέτοιας αποστολής είναι τυπικά και μόνιμος αντιπρόσωπος και πρέσβης. Οι αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό είναι γνωστές ως αντιπροσωπείες. Μερικές χώρες έχουν πιο ειδική ονομασία για τις αποστολές τους και το προσωπικό: μίας αποστολής του Βατικανού ηγείται ένας νούντσιος (Λατινικά "απεσταλμένος") και όχι πρέσβης.