Πύλη:Ευρώπη/Τι μπορείτε να κάνετε


Μπορείτε να βοηθήσετε την ανάπτυξη της Βικιπαίδειας για θέματα γύρω από την Ευρώπη. Ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει άμεσα περιεχόμενο ή να βελτιώσει το ήδη υπάρχον, αρκεί να ακολουθήσει τους βασικούς κανόνες που καθορίζονται από την κοινότητα. Μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια για τις συνεισφορές σας στις σελίδες: Οδηγός για νέους χρήστες και Περιεχόμενα βοήθειας. Μη διστάσετε να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα.

επεξ. Δημιουργία

Μπορείτε να προτείνετε εδώ περισσότερα λήμματα που σας ενδιαφέρουν για δημιουργία.

επεξ. Επέκταση, Βελτίωση

Μπορείτε να βελτιώσετε οποιοδήποτε λήμμα της Βκιπαίδειας που σχετίζεται με την Ευρώπη. Λήμματα που χρειάζονται επέκταση, σχετικά με συγκεκριμένες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να βρείτε και σε κάθε μία από στις παρακάτω κατηγορίες:

επεξ. Βικιεπιχειρήσεις

Μπορείτε να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε από τις Βικιεπιχειρήσεις της Βικιπαίδειας. Οι Βικιεπιχειρήσεις δημιουργούνται για τον συντονισμό και την οργάνωση της συγγραφής και της ανάπτυξης λημμάτων γύρω από κάποιο συγκεκριμένο θέμα.

Βικιεπιχειρήσεις που αφορούν αποκλειστικά Ευρωπαϊκές περιοχές και θέματα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Γεωγραφία Ιστορία Πολιτισμός

Ανά χώρα

Αθλητισμός
Γενικές επιχειρήσεις Γεωγραφίας: Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Άτλας - Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Γεωγραφικές Συντεταγμένες

Περισσότερες βικιεπιχειρήσεις μπορείτε να βρείτε στην Κατηγορία Βικιεπιχειρήσεις.