Οι Πύλες είναι σελίδες που προορίζονται ως κύριες σελίδες εισόδου αυτών που ενδιαφέρονται για ένα συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο και βοηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων. Μια καλή αντιστοιχία θα ήταν οι ξεχωριστοί τόμοι (ή τα εξώφυλλά τους) για συγκεκριμένα θέματα μιας θεματικής εγκυκλοπαίδειας (σε αντίθεση με τις αλφαβητικές).
Επί του παρόντος υπάρχουν οι παρακάτω πύλες:

Τρέχοντα γεγονότα

Η πύλη Τρέχοντα γεγονότα μπορεί να σας οδηγήσει σε λήμματα σχετικά με την τρέχουσα επικαιρότητα.