Το ευρώ (EUR ή ) είναι το κοινό νόμισμα 17 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αποτελούν την Ευρωζώνη, μεταξύ των οποίων είναι και η Σλοβενία. Τα κέρματα έχουν μια κοινή όψη και για τις 17 χώρες και μια εθνική όψη που περιλαμβάνει ένα σχέδιο επιλεγμένο από το κράτος-μέλος για λογαριασμό του οποίου γίνεται η κοπή. Η Σλοβενία είναι μία από τις δέκα χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και είναι η πρώτη από αυτές που υιοθέτησε το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, καθώς εισήλθε στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2007. Πριν από αυτή την ημερομηνία, νόμισμα της Σλοβενίας ήταν το τολάρ.

Τα σλοβενικά κέρματα ευρώ έχουν σχεδιαστεί από τους Miljenko Licul, Maja Licul and Janez Boljka. Κατόπιν διαγωνισμού, για την κοπή των κερμάτων επελέγη το νομισματοκοπείο της Φινλανδίας.

Η εθνική πλευρά των σλοβενικών κερμάτων ευρώ Επεξεργασία

€ 0,01 € 0,02 € 0,05
Πελαργός, σχέδιο που υπήρχε και
στο κέρμα των 20 τολάρ
Ο λίθος του πρίγκηπα,
πέτρα πάνω στην οποία στέφονταν
οι δούκες της Καραντανίας ή Καρινθίας,
περιοχή που βρίσκεται σήμερα στην Αυστρία
«Σπορέας αστεριών» του Grohar
€ 0,10 € 0,20 € 0,50
Ιδέα του αρχιτέκτονα Plečnik
για το κτίριο του σλοβενικού κοινοβουλίου,
με την επιγραφή «Katedrala svobode»
(ναός της ελευθερίας)
Ζευγάρι αλόγων ράτσας Lipizzan,
με την επιγραφή στα σλοβενικά
«Lipicanec» (Lipizzan)
Η κορυφή Triglav των σλοβενικών άλπεων,
ο αστερισμός του καρκίνου
και η επιγραφή «Oj Triglav moj dom»
(Ω, Triglav, σπίτι μου)
€ 1,00 € 2,00 Περιφέρεια € 2,00
S L Ο V E N I J A ·
Ο Primož Trubar,
Σλοβένος διανοούμενος του Μεσαίωνα,
και η επιγραφή «Stati inu obstati»
(Να στέκεσαι και να αντιστέκεσαι)
Ο France Prešeren
Σλοβένος ποιητής του 19ου αι.
και απόσπασμα από
το σλοβενικό εθνικό ύμνο

Αναμνηστικά κέρματα ευρώ Επεξεργασία

Η Σλοβενία εξέδωσε μέχρι σήμερα το παρακάτω αναμνηστικό κέρμα των δύο ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ, δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ.

2007 Το αναμνηστικό νόμισμα φέρει την επιγραφή: «Rimska pogodba» (ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ 50 XPONIA), «EVROPA» και «Slovenija» (Σλοβενία)

Δείτε επίσης Επεξεργασία

  • Για εικόνες της κοινής όψης και λεπτομερή περιγραφή των κερμάτων, δείτε το άρθρο κέρματα ευρώ.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία