Συζήτηση:Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί/Πρόταση διαγραφής

Active discussions

Δημόσιες Επιχειρήσεις και ΟργανισμοίΕπεξεργασία

Η συζήτηση τελείωσε, το αποτέλεσμα ήταν: Διαγραφή: μη εγκυκλοπαιδικό --Diu (συζήτηση) 16:07, 13 Απριλίου 2020 (UTC) (διαγραφή)[]
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (συζήτηση · ιστορικό · σύνδεσμοι · παρακολ. · μητρώο)

  Διαγραφή Το άρθρο αυτό έχει λάθη που το κάνουν ιδιαίτερα προβληματικό και θεωρώ ότι θα πρέπει να ξαναγραφτεί από κάποιον που γνωρίζει καλά το αντικείμενο. Ειδικότερα:

Στο συγκεκριμένο άρθρο υπάρχει ένας κατάλογος με πολλά νομικά πρόσωπα εκ των οποίων κάποια είναι δημοσίου δικαίου. Οι δημόσιες επιχειρήσεις δεν είναι πάντα ΝΠΙΔ; Επίσης ΝΠΙΔ όπως πχ ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) εμπίπτει στην έννοια των ΔΕΚΟ; Ο Ν. 3429/2005 ορίζει ως Δ.Ε.Κ.Ο. «κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το ελληνικό Δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν». Επιλέον βρήκα στο ιντερνετ αυτό [1] από το οποίο καταρχάς καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ των εννοιών δημόσια επιχείρηση και δημόσιος οργανισμός. Επιπλέον στις σελ. 1 κ 2 αναφέρει ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις αποτελούν «είδος νομικού προσώπου το οποίο συνίσταται υπό του Κράτους δια την άσκηση βιομηχανικής ή εμπορικής επιχείρησης κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, έχει ευρείαν διοικητική ανεξαρτησία, διέπεται καταρχήν από του ιδιωτικού δικαίου και υπόκειται εις δημόσιον έλεγχο» και ότι αποτελούν νομικά πρόσωπα που ιδρύονται με περιουσιακά στοιχεία του Κράτους για την επιδίωξη σκοπών «που ικανοποιούνται ή είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν δια της αναπτύξεως κατά κύριο λόγω παραγωγικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δημόσιες επιχειρήσεις ιδρύονται με νόμο ή κανονιστική πράξη … και έχουν την μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου κατά το πλείστον ανώνυμης εταιρίας. Κατά κανόνα τα συλλογικά όργανα της διοίκησής τους διορίζονται από την κρατική εξουσία οι δε πράξεις τους υπόκεινται στην εποπτεία ή τον έλεγχο του Κράτους» στοιχεία που δε συντρέχουν σε πολλά από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στη λίστα. Επιπλέον οι δημοτικές επιχειρήσεις εμπίπτουν στην έννοια των ΔΕΚΟ; μου δίνεται γενικά η αίσθηση στο συγκεκριμένο άρθρο ότι έχει συμπεριληφθεί κάθε νομικό πρόσωπο σχετίζεται με τον α ή β τρόπο με το δημόσιο πράγμα που όμως δεν ανταποκρίνεται στην έννοια της δημόσιας επιχείρησης και του δημόσιου οργανισμού. Για αυτό και θεωρώ ότι, όπως ανέφερε και στην αρχή, το συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να διαγραφεί και να ξαναγραφτεί από την αρχή από κάποιον που γνωρίζει καλά το αντικείμενο. Niki81 (συζήτηση) 13:28, 3 Απριλίου 2020 (UTC)[]

  Σχόλιο Διαχρονικά υπήρξαν και υπάρχουν χιλιάδες δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί στην Ελλάδα, όπως κι αν αυτές ορίζονταν στο παρελθόν ή ορίζονται τώρα (διότι και ο τυπικός, νομικός ορισμός, άρα και το κριτήριο συμπερίληψης στον κατάλογο, πιθανότητα έχει μεταβολές στο χρόνο). Είναι μια καταλογογράφηση που -ανεξάρτητα αν έχει κάποιο νόημα- είναι πρακτικά αδύνατον να γίνει με σύστημα, συνεπώς το λήμμα θα έχει αναγκαστικά μορφή λίθων, πλίνθων και κεράμων ατάκτως ερριμμένων. ǁǁ ǁ Chalk19 (συζήτηση) 14:15, 3 Απριλίου 2020 (UTC)[]

  Διαγραφή Τα παραπάνω σχόλια, τόσο της Niki81, όσο και του Chalk19, με καλύπτουν πλήρως. Πράγματι είναι προβληματικοί από πολλές απόψεις αυτού του είδους οι κατάλογοι (θυμάμαι μερικό καιρό νωρίτερα είχαν συζητηθεί άλλοι παρόμοιοι), με κύριο πρόβλημα αυτό της πρωτότυπης έρευνας, καθώς πρόκειται περί πρωτότυπης εργασίας, καθώς παρόμοιοι κατάλογοι (τί είναι και τί δεν είναι) δεν νομίζω να έχουν υπάρξει ποτέ, ούτε και το βλέπω να γίνεται σε κάποιο μέλλον. --🇫🇷 Glorious 93 συζήτηση 14:22, 3 Απριλίου 2020 (UTC)[]

  Διαγραφή Συμφωνώ με τα παραπάνω και γω. Πρόκειται για κατάλογο, όπως και άλλοι που διαγράφηκαν στο παρελθόν, ο οποίος είναι πρωτότυπη σύνθεση δεδομένων. Χωρίς εγκυκλοπαιδικότητα.--Τεχνίτης (ο Βικιπαιδικός) 15:00, 3 Απριλίου 2020 (UTC)[]

  Διαγραφή Συμφωνώ με τους παραπάνω χρήστες. Πέρα από λίγες σειρές κειμένου το λήμμα αποτελεί πρωτότυπη έρευνα, όπως και άλλες σελίδες με καταλόγους (τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών σταθμών). Καμία εγκυκλοπαιδικότητα υπό αυτή τη μορφή. NikosLikomitros (συζήτηση) 15:03, 3 Απριλίου 2020 (UTC)[]

Επιστροφή στη σελίδα "Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί/Πρόταση διαγραφής".