Σύνορα του Γερμανικού Ράιχ πριν το 1938

Το Γερμανικό Ράιχ στα σύνορα προ της 31ης Δεκεμβρίου 1937 ήταν μέχρι τη δεκαετία του 1970 ένας συχνά χρησιμοποιούμενος όρος στην πολιτική της Δυτικής Γερμανίας, αναφορικά με το Γερμανικό Ζήτημα. Η 31η Δεκεμβρίου 1937 ορίστηκε πρώτη φορά στη διάσκεψη της Μόσχας το 1943 ως χρονικό όριο για τον καθορισμό των συνόρων του γερμανικού Ράιχ πριν τις εδαφικές του επεκτάσεις. Στο Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1944, στη Διάσκεψη του Πότσδαμ το 1945 καθώς και σε μερικές νεότερες νομικές πράξεις αναφέρονταν οι τότε νικήτριες δυνάμεις σε αυτή την ημερομηνία, ώστε να ορίσουν τη „Deutschland als Ganzes“ από γεωγραφικής άποψης, που τελικά ανταποκρινόταν "κατά σχεδόν ομόφωνη ομολογία" στο δημόσιο και το διεθνές δίκαιο.[1]

Η Γερμανία στα σύνορα του 1937, όπως αναγνωριζόταν διεθνώς – aufgrund alliierten Vorbehaltsrechts – μέχρι το 1990, αν και από το 1970 σταδιακά έχασε ο ορισμός τη σημασία του.

Εξαιτίας της συνέχειας του Γερμανικού Ράιχ στο διεθνές δίκαιο με τη μορφή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αυτή έγειρε μέχρι τη Συνθήκη της Βαρσοβίας (1970) αξιώσεις επί των πρώην εδαφών της Γερμανίας, τα οποία μετά τον διαμελισμό του Ράιχ ήταν επισήμως κάτω από πολωνική και σοβιετική διοίκηση. Με τη Γερμανική επανένωση το 1990 το γερμανικό ζήτημα των συνόρων θεωρείται πλέον λυμένο.

Ιστορική ανασκόπησηΕπεξεργασία

Η πραγματική ημερομηνία είναι ιστορικά ασήμαντη. Χρειαζόταν όμως ο διεθνώς αποδεκτός καθορισμός της έκτασης του Ράιχ, επειδή δεν αναγνωρίζονταν διεθνώς όλες οι εδαφικές επεκτάσεις του Γερμανικού Ράιχ πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.[2] Αναμφίβολα η αρχή έγινε το 1935 αφότου ένα δημοψήφισμα στο Σάαρ[3] επέτυχε την επαναπροσάρτηση της Περιοχής του Σάαρ, η οποία επί 15 χρόνια ήταν διαχωρισμένη από τη Γερμανία ως Εντολή της Κοινωνίας των Εθνών. Τα καθορισμένα σύνορα πριν την Άνσλους το Μάρτιο 1938 καθώς και u. a. πριν την ενσωμάτωση της Σουδητίας την 1η Οκτωβρίου 1938 μετά τη Συμφωνία του Μονάχου του Γερμανικού Ράιχ αποτελούσαν τα διεθνώς αποδεκτά σύνορα της Gesamtdeutschland.[4]

Όλες οι εδαφικές μεταβολές, που έλαβαν χώρα μετά από εκείνη τη χρονική στιγμή, ακυρώθηκαν το 1945 με συμμαχικές Πράξεις. Η υπάρχουσα ξανά από το 1949 ελεύθερα εκλεγμένη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναγνώριζε πάντα την ισχύ αυτών των συμμαχικών μέτρων.

Die Verfassungslage Deutschlands im Rahmen des Völkerrechts

ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. Daniel-Erasmus Khan, Die deutschen Staatsgrenzen, Teil II, Kapitel III, S. 98; vgl. hierzu ebda., S. 99–102.
  2. Rudolf Laun (Hrsg.): Internationales Recht und Diplomatie. Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1963, S. 11 f.
  3. Beschluß des Völkerbundsrates vom 17. Januar 1935 über die Durchführung des Volksentscheids im Saargebiet und Protokoll vom 1. März 1935 über die Wiedereinsetzung Deutschlands in die Regierung des Saargebietes (nach: Société des Nations, Journal Officiel, 1935, S. 530)
  4. Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland – Band V, S. 1964 ff.