Οι Χουσίτες ή Ουσσίτες ήταν οι οπαδοί του Χριστιανικού κινήματος που ακολουθούσε τις διδασκαλίες του Τσέχου μεταρρυθμιστή Γιαν Χους, (1369-1415), ο οποίος ήταν ένας από τους πρόδρομους της Μεταρρύθμισης. Οι Χουσίτες αγωνίστηκαν για κοινωνικά ζητήματα και ενίσχυσαν την Τσεχική εθνική συνείδηση. Η Καθολική εκκλησία θεώρησε πως η διδασκαλία των Χουσιτών αμφισβητούσε την κυριαρχία του Πάπα και εξαπέλυσε διωγμό εναντίον τους.

Στις 6 Ιουλίου 1414[1] στη Σύνοδο της Κωνσταντίας ο Γιαν Χους καταδικάστηκε με συνοπτικές διαδικασίες και υπέστη μαρτυρικό θάνατο στην πυρά. Οι Χουσίτες συγκρούστηκαν με τον Πάπα, γιατί δεν τελούσαν την λειτουργία στα Λατινικά, αλλά στα Τσέχικα, κήρυτταν ευρέως και ήταν διαδεδομένη μεταξύ τους η χρήση της Αγίας Γραφής σε καθομιλουμένη γλώσσα, και υποστήριζαν πως η χορήγηση της Θείας Μετάληψης πρέπει να συνίσταται σε "άρτο και οίνο". Από το 1420 μέχρι το 1434 οι Χουσίτες ενεπλάκησαν σε μια σειρά πολέμων, οι οποίοι είχαν πολιτικά και θρησκευτικά αίτια.

Μεταξύ των σημερινών Χριστιανών η Χουσιτική παράδοση εκπροσωπείται από τους Μοραβούς και τις διάφορες Χουσιτικές εκκλησίες.

ΥποσημειώσειςΕπεξεργασία

  1. Oxford Dictionary of the Christian Church (Oxford University Press 2005 ISBN 978-0-19-280290-3), άρθρο "Constance, Council of"