202 Χρυσηίς

αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών


Η Χρυσηίς είναι ένας αρκετά μεγάλος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 7,42. Ανακαλύφθηκε το 1879 από τον Πέτερς και έλαβε το όνομα της μυθικής Τρωαδίτισσας.

202 Χρυσηίς
Ανακάλυψη A
Ανακαλύψας (-ασα): Κρίστιαν Χάινριχ Φρήντριχ Πέτερς
Ημερομηνία ανακάλυψης: 11 Σεπτεμβρίου 1879
Εναλλακτικές ονομασίες B:
Κατηγορία:
Τροχιακά χαρακτηριστικά Γ
Εποχή 30 Ιανουαρίου 2005 (Ι.Η. (JD) 2453400,5)
Εκκεντρότητα (e): 0,096
Μεγάλος ημιάξονας (a): 3,073 AU (459,8 εκατομ.km)
Απόσταση περιηλίου (q): 2,78 AU (415,8 εκατομ.km)
Απόσταση αφηλίου (Q): 3,367 AU (503,7 εκατομ.km)
Περίοδος περιφοράς («έτος») (P): 1967,9 ημέρες ημέρες
Κλίση ως προς την εκλειπτική (i): 8,83 μοίρες ° (μοίρες)
Μήκος του
ανερχόμενου συνδέσμου
(Ω):

137,101 μοίρες °
Όρισμα του περιηλίου (ω): 0,423 μοίρα °
Μέση ανωμαλία (M): 323,168 μοίρες °

Η μέση διάμετρος της Χρυσηίδας υπολογίσθηκε σε 86 χλμ., ενώ η μάζα της παραμένει άγνωστη.

Ο τύπος της Χρυσηίδας είναι S (λιθώδης). Το άλβεδό της είναι 0,256.

Η Χρυσηίς περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της μία φορά κάθε 15 ώρες και 44 λεπτά, μία σχετικώς μεγάλη περίοδος περιστροφής για τους αστεροειδείς της Κύριας Ζώνης.

Αστεροειδείς
201 Πηνελόπη 202 Χρυσηίς 203 Πομπηία