Γεγονότα Επεξεργασία

  • Αποτυχημένη προσπάθεια του βασιλιά Άγη Δ΄ της Σπάρτη για κοινωνική μεταρρύθμιση.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία