Γεγονότα Επεξεργασία

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Bennett, Chris (2002). «The Children of Ptolemy III and the Date of the Exedra of Thermos». Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn (Germany)) 138: 141–145. ISSN 00845388. http://www.jstor.org/stable/20191380. Ανακτήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2024.