Γεγονότα Επεξεργασία

  • Ο Άγις Δ΄ διαδέχεται τον πατέρα του Ευδαμίδα Β΄ στη βασιλεία της Σπάρτης
  • Με τη νίκη του ενάντια στον αιγυπτιακό στόλο στην Άνδρο, ο Αντίγονος διατηρεί την κυριαρχία του στο Αιγαίο

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία