Γεγονότα Επεξεργασία

  • Οι Ρωμαίοι καταλαμβάνουν το Πάνορμον (σημερινό Παλέρμο), συνεχίζοντας την προς νότο επέκταση της κυριαρχίας τους.
  • Συνάπτεται ειρήνη ανάμεσα στη Μακεδονία και την Αίγυπτο.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία