Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Νέοι νόμοι Οικονομικού Δικαίου για την Αίγυπτο.
  • Ο Αντίοχος Β΄ κερδίζει το προσωνύμιο «ο Θεός», από τους κατοίκους της Μιλήτου, επειδή απομακρύνει από την εξουσία τον τύραννο της πόλης, τον Τίμαρχο.


Γεννήσεις

Επεξεργασία