Γεγονότα Επεξεργασία

  • Η Ρώμη με στόχο τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών στα πλαίσια του Α΄ Καρχηδονιακού Πολέμου, αποφασίζει να εισβάλει στις καρχηδονιακές αποικίες της Βόρειας Αφρικής προκειμένου επιβάλλει στους αντιπάλους της τους όρους της.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία