Γεγονότα Επεξεργασία

  • ο Γάιος Φλαμίνιος Νέπος κατέχοντας το αξίωμα του δημάρχου το καταφέρνει με δημοψήφισμα να μοιραστεί και να παραχωρηθεί σε φτωχές οικογένειες που είχαν καταστραφεί από τον πόλεμο η έκταση νότια του Αριμίνουμ, η οποία είχε αποσπαστεί από τους Γαλάτες δεκαετίες πριν.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία