Γεγονότα

Επεξεργασία

Κεντρική & Νότια Ελλάδα

Επεξεργασία
  • Η Αθήνα απελευθερώνεται από τη μακεδονική φρουρά.
  • Η Αιτωλική Συμπολιτεία εισβάλλει στη δυτική Θεσσαλία.

Μακεδονία

Επεξεργασία
  • Μετά τον απρόσμενο θάνατο του Δημητρίου Β' του Αιτωλικού ο γιος του ήταν μονάχα εννέα ετών και κατ’ επέκταση δεν ήταν σε θέση να αναλάβει το θρόνο. Πιθανή διαμάχη για τη διαδοχή αποφεύχθηκε με την εκλογή ενός άλλου εγγονού του Δημητρίου του Πολιορκητή, που έμεινε γνωστός ως Αντίγονος Γ' Δώσων.

Μικρά Ασία

Επεξεργασία

Πελοπόννησος

Επεξεργασία

Γεννήσεις

Επεξεργασία