Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Ο Δαρείος Α΄ της Περσίας στέλνει απεσταλμένους σε όλες τις ελληνικές πόλεις, απαιτώντας από αυτές «γη και νερό». Η Αθήνα και η Σπάρτη αρνούνται.
  • Η Αίγινα, φοβούμενη την απώλεια του εμπορίου, δηλώνει υποταγή στην Περσία. Ο ένας από τους δύο βασιλείς της Σπάρτης, ο Κλεομένης Α΄, επιχειρεί να τιμωρήσει την Αίγινα για τη δήλωση υποταγής της, όμως ο άλλος Σπαρτιάτης βασιλιάς, ο Δημάρατος, ματαιώνει αυτή την προσπάθεια. Ο Κλεομένης οργανώνει την εκθρόνιση του Δημάρατου.