Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Εκστρατεία των Περσών υπό τον Μαρδόνιο κατά της Ελλάδας: Αρχικώς ο Μαρδόνιος καταλαμβάνει τη Θράκη και τη Μακεδονία, αλλά χάνει περίπου 300 πλοία σε θύελλα έξω από το όρος Άθως, γεγονός που τον υποχρεώνει να εγκαταλείψει τα σχέδιά του να επιτεθεί κατά των Αθηνών και της Ερέτριας, όπως είχε εντολή από τον Βασιλιά και πεθερό του Δαρείο Α΄.
  • Η Ρώμη δοκιμάζεται από λιμό (πείνα). Οι ύπατοι αποτρέπουν την κρίση αποκτώντας σιτηρά από την Ετρουρία.