Γεγονότα Επεξεργασία

  • Το Κράτος των Χσου στην Κίνα διαλύεται μετά από επιθέσεις των Κρατών των Γου και των Τσου.
  • Το καλοκαίρι του ο στρατός του Δαρείου περνά πάνω από μια πλωτή γέφυρα, που κατασκεύασε ο Σάμιος Μανδροκλής, τον Βόσπορο με 700.000 στρατιώτες, βοηθητικούς και μάχιμους, ενώ στις εκβολές του Δούναβη τον περιμένουν να τον συνδράμουν και 600 πλοία, κυρίως των υποτελών του Φοινίκων.

Θάνατοι Επεξεργασία

  • Τσγινγκ, κυβερνήτης του Κράτους των Τσιν στην Κίνα