9η Ταξιαρχία Πεζικού (Ελλάδα)

σχηματισμός μάχης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς

Η 9η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού (πλήρης τίτλος: 9η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού "Αδριανούπολη", 9η Μ/Π ΤΑΞΠΖ) είναι μηχανοκίνητη ταξιαρχία πεζικού του Ελληνικού Στρατού Ξηράς. Εδρεύει στην Κοζάνη και υπάγεται στο Γ΄ Σώμα Στρατού. Η ταξιαρχία δημιουργήθηκε από την διάλυση της 9ης Μεραρχίας Πεζικού στις 1 Απριλίου 1998. Η αρχική ταξιαρχία ιδρύθηκε το 1913 και διαλύθηκε το 1941 με την συνθηκολόγηση της Ελλάδας μετά την γερμανική εισβολή. Η ταξιαρχία επανιδρύθηκε το 1946.

ΔομήΕπεξεργασία

Η 9η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού (9η Μ/Π ΤΑΞΠΖ) έχει την έδρα της στην Κοζάνη.Σχηματίστηκε την 1η Απριλίου του 1998 από την 9η Μεραρχία Πεζικού (IX ΜΠ).

- Τον Λόχο Στρατηγείου (ΛΣ/9ης Μ /Π ΤΑΞΠΖ) στην Κοζάνη.

- Τον 9ο Λόχο Διαβιβάσεων (9 ΛΔΒ)

- Τον 9ο Λόχο Μηχανικού (9 ΛΜΧ)

- Το 523ο Μηχανοποιημένο Τάγμα Πεζικού ΚΕΝ (523 Μ/Π ΤΠ/ΚΕΝ) στο Μαυροδένδρι.

- Το 586ο Μηχανοποιημένο Τάγμα Πεζικού - ΚΕΝ (586 Μ/Π ΤΠ/ΚΕΝ) στα Γρεβενά.

- Την 106η Μοίρα Αυτοκινούμενου Μέσου Πυροβολικού (106η Α/Κ ΜΜΠ) στο Αμύνταιο.

- Το 9ο Τάγμα Υποστήριξης (9 ΤΥΠ)

- 1ο Σύνταγμα Πεζικού (1ο ΣΠ) στην Φλώρινα.

- 15ο Σύνταγμα Πεζικού (15ο ΣΠ) στην Καστοριά.