Εποχή (αστρονομία)

όρος της αστρονομίας.Στιγμή στο χρόνο που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφορά για κάποια μεταβαλλόμενο χρονικό διάστημα μιας αστρονομικής
(Ανακατεύθυνση από J2000)

Η εποχή στην αστρονομία είναι μια στιγμή στο χρόνο που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για κάποια μεταβαλλόμενο χρονικό διάστημα μιας αστρονομικής ποσότητας, όπως οι Ουράνιες συντεταγμένες ή τα ελλειπτικά τροχιακά στοιχεία ενός ουράνιου σώματος, γιατί αυτά υπόκεινται σε διαταραχές και μεταβάλλονται με το χρόνο.[1] Οι χρονικά μεταβαλλόμενες αστρονομικές ποσότητες μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το μέσο μήκος ή τη Μέση ανωμαλία ενός σώματος, τον κόμβο της τροχιάς του σε σχέση με ένα επίπεδο αναφοράς, την κατεύθυνση από το απόγειο και το αφήλιο της τροχιάς του, ή το μέγεθος του κύριου άξονα της τροχιάς του.

Η κύρια χρήση των αστρονομικών ποσοτήτων που καθορίζονται με αυτόν τον τρόπο είναι να υπολογίσουν άλλες σχετικές παραμέτρους της κίνησης, προκειμένου να γίνει πρόβλεψη για τις μελλοντικές θέσεις και τις ταχύτητες. Τα εργαλεία που εφαρμόζονται από τους κλάδους της Ουράνιας Μηχανικής ή το υποπεδίο μηχανική τροχιάς (για την πρόβλεψη τροχιών και θέσεων για σώματα σε κίνηση κάτω από τις βαρυτικές επιδράσεις άλλων σωμάτων) μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός αστρονομικού ημερολογίου, ενός πίνακα τιμών που δίνει τις θέσεις και τις ταχύτητες αστρονομικών αντικειμένων στον ουρανό σε μια δεδομένη στιγμή ή στιγμές.

Δείτε ακόμη Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Soop, E. M. (1994). Handbook of Geostationary Orbits. Springer. ISBN 978-0-7923-3054-7. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία