Απόκλιση (αστρονομία)

μία από τις δύο ισημερινές συντεταγμένες με τις οποίες προσδιορίζονται οι θέσεις ενός σημείου στην ουράνια σφαίρα
(Ανακατεύθυνση από Απόκλιση αστέρος)

Η Απόκλιση ή κλίση, ( δ, ή dec., ή d, αγγλ. Declination), είναι η μία από τις δύο ισημερινές συντεταγμένες με τις οποίες προσδιορίζονται οι θέσεις (ίχνη) ενός σημείου στην ουράνια σφαίρα. Είναι η γωνιώδης απόσταση του ίχνους του σημείου (θέση του κατά την παρατήρηση) από τον ουράνιο ισημερινό, είναι δε η αντίστοιχη (στην ουράνια σφαίρα) του γήινου γεωγραφικού πλάτους.

Η απόκλιση (πορτοκαλί) μετριέται από τον ουράνιο ισημερινό επί του ωρικού κύκλου του αστέρα.

Η απόκλιση αποτελεί τόξο του ωρικού κύκλου του σημείου από τον ουράνιο ισημερινό μέχρι το ίχνος του σημείου. Η απόκλιση μετριέται από 0° - 90° Β ή Ν (N/S) και είναι μεν θετική όταν το σημείο βρίσκεται στο βόρειο ουράνιο ημισφαίριο και αρνητική όταν αυτό βρίσκεται στο νότιο ουράνιο ημισφαίριο.

Το συμπλήρωμα της απόκλισης ονομάζεται πολική απόσταση (Polar distance) και συμβολίζεται με τα λατινικά γράμματα ΡD, ενώ στην ελληνική βιβλιογραφία συμβολίζεται συνήθως με το γράμμα Ρ. Η πολική απόσταση αναφέρεται εκ του άνω Πόλου ή κάτω Πόλου του παρατηρητή (Βόρειο Ουράνιο Πόλο ή Νότιο Ουράνιο Πόλο αντίστοιχα) και εκφράζεται από τη σχέση: Ρ = 90° ± δ, όπου (+) για φ (πλάτος) και δ ετερώνυμα και ( - ) για φ και δ ομώνυμα.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα στο Wikimedia Commons