Με τον όρο απόσταση (distance, dist.) στη ναυσιπλοΐα και γενικά στη ναυτιλία χαρακτηρίζεται το μήκος της συντομότερης και ασφαλούς γραμμής που συνδέει δύο τόπους. Και αν μεν, δεν μεσολαβούν φυσικά εμπόδια ή ναυτιλιακοί κίνδυνοι, παρίσταται ως ευθεία γραμμή, διαφορετικά ως τεθλασμένη.

Στην επιφάνεια και υπό την επιφάνεια της θάλασσας η απόσταση μετριέται σε ναυτικά μίλια, ενώ σε ποταμούς, διώρυγες και λίμνες σε χιλιόμετρα και στατικά μίλια. Η απόσταση στη ναυσιπλοΐα προσδιορίζεται με τα δρομόμετρα ή με τη ταχύτητα πλοίου σε συνάρτηση του χρόνου παρατήρησης ή με σύγχρονο ραντάρ ή με τις γνωστές ηλεκτρονικές συσκευές θέσης (GPS).

Η απόσταση μεταξύ των κυριοτέρων λιμένων του κόσμου δίδεται από ειδικούς πίνακες αποστάσεων που ονομάζονται διεθνώς "distance tables". Τέτοιους πίνακες παρέχουν πλείστα ναυτιλιακά βοηθήματα καθώς και οι αστρονομικές εφημερίδες όπως και τα διάφορα "Nautical Almanacs". Για τις αποστάσεις των εσωτερικών λιμένων των Χωρών εκδίδονται ιδιαίτεροι πίνακες των Υδρογραφικών Υπηρεσιών τους.