Ασύρματος

γενικότερη ονομασία για ασύρματη τηλεγραφία
Αυτό το λήμμα αφορά τη συσκευή επικοινωνίας. Για ομώνυμη συνοικία της Αθήνας, δείτε: Ασύρματος (συνοικία).

Ασύρματος καλείται η συσκευή που επιτρέπει την ακουστική επικοινωνία, μεταφέρει δηλαδή την ανθρώπινη φωνή μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε αποστάσεις μεγαλύτερες από την εμβέλεια του ήχου στο ίδιο μέσο διάδοσης (π.χ. αέρας).

Μετάδοση

Επεξεργασία

Αρχικά η μετάδοση της φωνής με τη βοήθεια του ηλεκτρομαγνητισμού γινόταν ενσύρματα και αναλογικά, όμως ο ασύρματος μετέφερε τη φωνή, κάνοντας αρχικά διαμόρφωση πλάτους του ήχου σε μια φέρουσα συχνότητα ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Καθώς εξελισσόταν η ασύρματη επικοινωνία χρησιμοποιήθηκαν μεγαλύτερες συχνότητες μετάδοσης και έτσι έγινε χρήση και της διαμόρφωσης συχνότητας καθώς και της κωδικοποίησης του σήματος μετέπειτα, είτε για λόγους προστασίας από υποκλοπές είτε για να περνούν ταυτόχρονα από το ίδιο κανάλι επικοινωνίας περισσότερες συνομιλίες.

Μηχανισμός

Επεξεργασία

Κάθε ασύρματος περιέχει δύο κύρια μέρη, τον πομπό και τον δέκτη, αλλά και μια κεραία μέσω της οποίας οι ασύρματοι συνδέονται μεταξύ τους και όχι με σύρμακαλώδιο). Στοιχεία του ασυρμάτου είναι επίσης ο διαμορφωτής και ο αποδιαμορφωτής που μετατρέπουν τον ήχο σε ηλεκτρομαγνητικό σήμα και αντίστροφα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία