Δυναστεία των Βατάτζηδων

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia
(Ανακατεύθυνση από Βατάτζαι)

Η Δυναστεία των Βατάτζηδων είναι μία δυναστεία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας κατά την περίοδο 1222-1259. Ήταν ευγενής Οίκος με πολλά μέλη της στρατιωτικούς.

Η πρώτη μνεία του ονόματος είναι στη Σύνοψη Ιστοριών του Ιωάννου Σκυλίτζη, που αναφέρει ότι περί το έτος 1000 η οικογένεια Βατάτζη ήταν διακεκριμένη μεταξύ των πολιτών της Αδριανούπολης. Τους επόμενους αιώνες ζουν στην περιοχή της Αδριανούπολης, όπου κατέχουν γαίες.

Το 1047 ο Ιωάννης Βατάτζης ακολούθησε τον στασιαστή Λέοντα Τορνίκιο.

Το 1131 ο Θεόδωρος Βατάτζης νυμφεύεται την Ευδοκία Κομνηνή, κόρη του Ιωάννη Β' Κομνηνού. Του απονέμεται ο τίτλος του σεβαστοϋπέρτατου και ο Μανουήλ Α' Κομνηνός του δίνει τον τίτλο του δεσπότη. Το 1151 πολιόρκησε το Zemun στη Σερβία και το 1158 ανακατέλαβε την Ταρσό της Κιλικίας. Παιδιά του:

  • Ανδρόνικος, πολέμησε το 1176 στην Αμάσεια, αλλά σκοτώθηκε από τους Σελτζούκους Τούρκους, που περιέφεραν το κεφάλι του για να αποθαρρύνουν το ρωμαϊκό στρατό.
  • Αλέξιος.
  • Θεοδώρα, ερωμένη του Μανουήλ Α' Κομνηνού.
  • Ιωάννης, νυμφεύθηκε την Μαρία Δούκαινα και είχαν τον Αλέξιο και τον Μανουήλ. Ήταν αφοσιωμένος στους Κομνηνούς. Μετά την ήττα στο Μυριοκέφαλο (1176) εστάλη από τον Μανουήλ Α' κατά των Σελτζούκων που προσπαθούσαν να περάσουν τον Μαίανδρο ποταμό και τους νίκησε ολοκληρωτικά. Τιμάται με τον τίτλο του μεγάλου δομεστίκου και το 1182 γίνεται κυβερνήτης Θράκης με έδρα την Αδριανούπολη, όπου είχαν οι Βατάτζαι τις κτήσεις τους. Μετά το θάνατο του Μανουήλ Α' και κατά την επιτροπεία της συζύγου του Μαρί Πουατιέ της Αντιοχείας υπήρχε δυσαρέσκεια. Ο μέλλων Ανδρόνικος Α' Κομνηνός έγραψε στον Ιωάννη για να συμμαχήσουν ενάντια στη Μαρία, αλλά ο Ιωάννης του απάντησε υβριστικά. Όταν ο Ανδρόνικος Α' ήρθε στην εξουσία, βρίσκουμε τον Ιωάννη στη Φιλαδέλφεια, μάλλον από δυσμένεια του Ανδρονίκου Α'. Το 1182 ο Ιωάννης μάζεψε στρατό, εστασίασε, νίκησε το στρατό του Ανδρονίκου Α', αλλά απεβίωσε λίγες ημέρες αργότερα από ασθένεια. Οι δύο υιοί του, προσπαθώντας να διαφύγουν με πλοίο στη Σικελία, ναυάγησαν στην Κρήτη, όπου τους αιχμαλώτισαν. Ο Ανδρόνικος Α' τους τύφλωσε. O ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης τον περιγράφει με θαυμασμό.

Μετά συναντάμε τον Νικηφόρο Βατάτζη, δομέστικο των Σχολών (Ταγμάτων) της Δύσεως.

Ο Βασίλειος Βατάτζης, δομέστικος των Σχολών της Ανατολής είναι μάλλον ο πατέρας του Ισαακίου Δούκα Βατάτζη, σεβαστοκράτορος και του Ιωάννη Γ' Δούκα Βατάτζη, αυτοκράτορα Ρωμαίων Νικαίας (1222-54). Η σύζυγος του Βασιλείου, Αγγελίνα, ήταν δισεγγονή του Αλεξίου Α' Κομνηνού και εξαδέλφη των Ισαακίου Β' και Αλεξίου Γ' των Αγγέλων. Ο Ιωάννης Γ' ενυμφεύθη την Ειρήνη, κόρη του Θεοδώρου Α' Λάσκαρη, αυτοκράτορος Ρωμαίων Νικαίας και τον διαδέχθηκε. Κυβέρνησε συνετά, αύξησε κατά πολύ το κράτος της Νικαίας και ήταν ελεήμων, γι'αυτό και ο λαός τον θεωρεί άγιο. Μετά τον ακολούθησε ο υιός του Θεόδωρος Β' Λάσκαρης Βατάτζης (1254-58) και μετά από αυτόν ο υιός του Ιωάννης Δ' Λάσκαρης Βατάτζης (1258-61). Ο νεαρός Ιωάννης Δ' επιτροπευόταν από τον μέλλοντα Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο.

Το επώνυμο Διπλοβατάτζη(ς) σημαίνει ότι και οι δύο γονείς είχαν το επώνυμο Βατάτζη(ς).

Επίσης συναντάμε κάποιον Tommaso Diplovataccio (1468-1541) ευγενή, πολιτικό και νομικό που η οικογένειά του είχε μεταναστεύσει μετά την άλωση από την Κέρκυρα στη Νάπολη. Νυμφεύεται την Μαρία Λάσκαρη και μετακομίζει στη Βενετία όπου συγγράφει την ιστορία της πόλεως.

ΓενεαλογίαΕπεξεργασία

Ευδοκία Κομνηνή
(κόρη Ιωάννη Β΄)
 
Θεόδωρος Βατάτζης
στρατηγός
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης
μέγας δομέστικος
 
 
 
 
 
Βασίλειος Βατάτζης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ισαάκιος
σεβαστοκράτωρ
 
Ιωάννης Γ΄
(1222-1254)
σύζ.Ειρήνη Λασκαρίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης
 
Θεόδωρος Β΄
(1254-1258)
σύζ.Ελένη Ασέν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεοδώρα
σύζ.Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος
(1259-1282)
 
Ιωάννης Δ΄
(1258-1261)
 
Ειρήνη
σύζ.Κωνσταντίνος Α΄ Τιχ
ηγ.Βουλγάρων
 
Μαρία
σύζ.Νικηφόρος Α΄ Άγγελος
δεσπότης Ηπείρου

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία