Γλωσσικός χάρτης της Βοϊβοντίνας με βάση τα δεδομένα ανά δήμο στην απογραφή του 2011

Οι γλώσσες που ομιλούνται στην σερβική επαρχία της Βοϊβοντίνα περιλαμβάνουν τις Νότιες Σλαβικές γλώσσες (σερβικά, κροατικά, Μπούνιεβατς, Σόκατς, Σλαβομακεδονικά, Σλοβενικά, Βουλγαρικά), Δυτικές Σλαβικές γλώσσες (σλοβακικά, πολωνικά και τσεχικά), Ανατολικές Σλαβικές γλώσσες (ρουθηνικά, ουκρανικά, ρωσικά), καθώς και γλώσσες όπως την ουγγρική γλώσσα, τη ρουμανική γλώσσα, τη Γερμανική γλώσσα, την γλώσσα Ρομάνι, την αλβανική γλώσσα, την κινεζική γλώσσα και άλλες.

Ιστορική επισκόπησηΕπεξεργασία

Είναι άγνωστο ποιες γλώσσες ομιλούνταν στην επικράτειά της σημερινής Βοϊβοντίνα στην παλαιολιθική και νεολιθική εποχή. Οι πρώτοι ομιλητές των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, έφτασαν το 4200 π.Χ. και από τότε έχουν εμφανιστεί τα πρώτα γραπτά ίχνη για αυτή την περιοχή αυτή. Υπάρχουν αρχεία σχετικά με τους ομιλητές διάφορων Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών που έζησαν σε αυτήν την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ομιλητών του Θρακικού, του Ιλλυρικού, του Κελτικού, του Ιρανικού και του Ιταλικού κλάδου της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας. Η παρακμή και η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έφερε σε αυτή την περιοχή και ομιλητές Τουρκικών και Γερμανικών γλωσσών. Ομιλητές των Νότιων Σλαβικών γλωσσών εγκαταστάθηκαν στην περιοχή τον 6ο αιώνα, ενώ οι ομιλητές της Ουγγρικής εμφανίστηκαν τον 9ο αιώνα. Η Οθωμανική κατάκτηση της περιοχής τον 16ο αιώνα έφερε σε αυτή την περιοχή ομιλητές της τουρκικής, των Ρομάνι, και άλλων γλωσσών, ενώ η Αψβουργική κατάκτηση στα τέλη του 17ου και το πρώτο μισό του 18ου αιώνα έφερε εδώ ομιλητές της γερμανικής, της σλοβακικής, της ρουθηνικής, της τσεχικής, της ουκρανικής και άλλων γλωσσών. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια αύξηση του αριθμού των ομιλητών της Κινεζικής γλώσσας.

Απογραφή του 2011Επεξεργασία

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, οι κύριες γλώσσες που ομιλούνταν στη Βοϊβοντίνα ήταν οι παρακάτω:

Χρήση των μειονοτικών γλωσσώνΕπεξεργασία

 
Πλάκα μπροστά από το γραφείο του Δημάρχου γραμμένη στις τέσσερις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην Πόλη του Νόβι Σαντ: (σερβικά, ουγγρικά, σλοβακικά, και ρουθηνικά)

Εκτός από τα σερβικά, η οποία είναι η επίσημη γλώσσα σε όλη τη χώρα, υπάρχουν πέντε περιφερειακές γλώσσες σε επίσημη χρήση από την επαρχιακή διοίκηση στη Βοϊβοντίνα: τα ουγγρικά, τα ρουμανικά, τα σλοβακικά, τα ρουθηνικά, και τα κροατικά. Η σερβική γλώσσα χρησιμοποιείται σε όλες τις δημοτικές κυβερνήσεις, ενώ οι μειονοτικές γλώσσες χρησιμοποιούνται σε επιλεγμένες δημοτικές κυβερνήσεις. Η σερβική γλώσσα γραμμένη στο Κυριλλικό αλφάβητο είναι σε επίσημη χρήση σε όλες τις 45 δήμους της Βοϊβοντίνα, ενώ η σερβική γλώσσα γραμμένη στο λατινικό αλφάβητο είναι σε επίσημη χρήση μόνο σε 23 από τους 45 δήμους. Η ουγγρική γλώσσα είναι σε επίσημη χρήση σε 29 δήμους, η σλοβακική σε 12, η ρουμανική σε 9, η ρουθηνική σε 6, και η κροατική και η τσεχική σε 1 δήμο η κάθε μία (ωστόσο η τσεχική δεν είναι επίσημη σε επαρχιακό επίπεδο).

Η Ραδιοτηλεόραση της Βοϊβοντίνας, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της επαρχίας, μεταδίδει προγράμματα σε 10 γλώσσες: σερβικά, ουγγρικά, σλοβακικά, ρουθηνικά, ρουμανικά, μπούνιεβατς, Ουκρανικά, Ρομάνι, κροατικά και σλαβομακεδονικά. Ορισμένες τηλεοπτικές εκπομπές επίσης μεταφράζονται στη Νοηματική γλώσσα.

ΧάρτεςΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία