Ανατομικό-Θεραπευτικό-Χημικό Σύστημα Ταξινόμησης - Other languages