Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών - Άλλες γλώσσες