Μαρία Άννα της Βαυαρίας (1574-1616) - Άλλες γλώσσες