Τουρκικός Πόλεμος της Ανεξαρτησίας - Άλλες γλώσσες