Στην Κύπρο διενεργούνται προεδρικές εκλογές, βουλευτικές εκλογές, ευρωεκλογές και εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και τοπικών συμβουλίων κάθε πέντε χρόνια. Ο θεσμός του δημοψηφίσματος δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ωστόσο το 2004 διεξήχθη δημοψήφισμα σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη πρότασης για τη λύση του Κυπριακού προβλήματος.

Προεδρικές εκλογές

Επεξεργασία

Πλαίσιο εκλογών

Επεξεργασία

Η ανάδειξη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας γίνεται μέσω άμεσης, καθολικής και μυστικής ψηφοφορίας κάθε πέντε χρόνια. Πρόεδρος εκλέγεται όποιος από τους υποψηφίους συγκεντρώσει περισσότερο από το 50% των ψήφων. Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μετά από μία εβδομάδα, μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων του πρώτου γύρου. Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα λάβει την πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Κυπριακές προεδρικές εκλογές 2018

Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων προεδρικών εκλογών 2018
Υποψήφιος Α' Γύρος Β' Γύρος
Ψήφοι % Ψήφοι %
Νίκος Αναστασιάδης 137.268 35,51 215.281 55,99
Σταύρος Μαλάς 116.920 30,24 169.243 44,01
Νικόλας Παπαδόπουλος 99.508 25,74
Χρίστος Χρίστου 21.846 5,65
Γιώργος Λιλλήκας 8.419 2,18
Ανδρέας Ευστρατίου 845 0,22
Χάρης Αριστείδου 752 0,19
Μιχάλης Μηνά 662 0,17
Χριστάκης Καπηλιώτης 391 0,10
Σύνολο 386.611 100 384.524 100
Έγκυρα 386.611 97,64 384.524 94,37
Άκυρα/Λευκά 9.338 2,35 22.951 5,64
Ψήφισαν 395.949 71,88 407.475 73,97
Αποχή 154.927 28,12 143.401 26,03
Εγγεγραμένοι 550.876
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου

Βουλευτικές εκλογές

Επεξεργασία

Πλαίσιο εκλογών

Επεξεργασία

Οι Βουλευτικές Εκλογές διενεργούνται και ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, σε συνδυασμό με τα άρθρα 62 μέχρι 72 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για σκοπούς Βουλευτικών Εκλογών η Δημοκρατία διαιρείται σε έξι εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες αντιστοιχούν προς τις έξι διοικητικές περιφέρειες και οι 56 βουλευτικές έδρες κατανέμονται κατά εκλογική περιφέρεια με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων κάθε εκλογικής περιφέρειας.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στο αξίωμα του Μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχει κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, ο οποίος:

  • συμπλήρωσε το 21ο έτος της ηλικίας του,
  • δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή δεν έχει στερηθεί της εκλογιμότητας κατόπιν απόφασης αρμόδιου Δικαστηρίου λόγω οποιουδήποτε εκλογικού αδικήματος, και
  • δεν πάσχει από διανοητική νόσο που να τον καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του ως βουλευτή.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκλέγεται για πενταετή περίοδο, όμως αυτή μπορεί να αυτοδιαλυθεί πρόωρα, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.[1]

Πρόσφατες βουλευτικές εκλογές (2021)

Επεξεργασία

Κυπριακές βουλευτικές εκλογές 2016

Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων βουλευτικών εκλογών 22ας Μαΐου 2016
 
Κόμμα Επικεφαλής Ψήφοι Έδρες
Αριθμός ± % Αριθμός ±
Δημοκρατικός Συναγερμός Αβέρωφ Νεοφύτου 107.825 30,69 -3,71 18 -2
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού Άνδρος Κυπριανού 90.206 25,67 -6,96 16 -3
Δημοκρατικό Κόμμα Νικόλας Παπαδόπουλος 50.923 14,49 -1,30 9 -
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών - ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος 21.730 6,18 -2,77 3 -2
Συμμαχία Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας 21.109 6,01 Νέο 3 +3
Αλληλεγγύη Ελένη Θεοχάρους 18.424 5,24 Νέο 3 +3
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης 16.916 4,81 +2,59 2 +1
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο Χρίστος Χρίστου 13.040 3,71 +2,63 2 +2
Κόμμα για τα Ζώα Κυριάκος Κυριάκου 4.088 1,16 Νέο - -
Πνοή Λαού 3.072 0,87 Νέο - -
Κοινωνικό Κίνημα Σημαία 2.033 0,58 Νέο - -
Οργάνωση Αγωνιστών Δικαιοσύνης Μιχάλης Μηνά 983 0,28 Νέο - -
Όλοι στον Αγώνα 150 0,04 Νέο - -
Ανεξάρτητοι υποψήφιοι 891 0,25 +0,11
Σύνολο 362.542 100 56
Έγκυρα 351.389 96,92
Άκυρα 7.675 2,12
Λευκά 543.186 0,96
Ψήφισαν 362.542 66,74
Αποχή 180.644 33,26
Εγγεγραμμένοι 543.186
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου

Ευρωεκλογές

Επεξεργασία

Πλαίσιο εκλογών

Επεξεργασία

Οι εκλογές για την ανάδειξη των Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διενεργούνται και ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις του περί της Εκλογής Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου και της Πράξης περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

Για σκοπούς εκλογής των έξι εκπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολόκληρη η επικράτεια της Δημοκρατίας αποτελεί μια ενιαία εκλογική περιφέρεια.

Δικαίωμα του εκλέγειν στις εν λόγω εκλογές έχουν οι πολίτες της Δημοκρατίας και κάθε πολίτης άλλου κράτους μέρους που κατοικεί στη Δημοκρατία και έχει εκδηλώσει τη βούλησή του να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν για την ανάδειξη των έξι εκπροσώπων της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εκλογείς περιλαμβάνονται σε δύο ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ένα στον οποίο περιλαμβάνονται οι πολίτες της Δημοκρατίας και ένα στον οποίο περιλαμβάνονται οι πολίτες άλλων κρατών μελών.[2]

Κυπριακές ευρωεκλογές 2014

Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων ευρωεκλογών 25ης Μαΐου 2014
Κόμμα Ευρωπαϊκό
Κόμμα
Επικεφαλής Ψήφοι Έδρες
Αριθμός ± % Αριθμός ±
Δημοκρατικός Συναγερμός Ε.Λ.Κ. Αβέρωφ Νεοφύτου 97.732 37,75 +1,76 2 -
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού Κ.Ε.Α. Άνδρος Κυπριανού 69.852 26,98 -8,37 2 -
Δημοκρατικό Κόμμα - Νικόλας Παπαδόπουλος 28.044 10,83 -1,48 1 -
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών - Ε.Δ.Ε.Κ.
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών
Ε.Σ.Κ.
Ε.Π.Κ.
Γιαννάκης Ομήρου
Γιώργος Περδίκης
19.894 7,68 -3,76 1 -
Συμμαχία Πολιτών Ε.Δ.Κ. Γιώργος Λιλλήκας 17.549 6,78 νέο - νέο
Μήνυμα Ελπίδας - Στέλιος Πλατής 9.907 3,83 νέο - νέο
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο - Χρίστος Χρίστου 6.957 2,69 +2,48 - -
Κόμμα για τα ζώα Κύπρου - Κυριάκος Κυριάκου 2.288 0,88 νέο - νέο
Δικοινοτική Ριζοσπαστική Αριστερή Συνεργασία - 2.220 0,86 νέο - νέο
Σοσιαλιστικό Κόμμα Κύπρου - 278 0,11 νέο - νέο
Ανεξάρτητοι υποψήφιοι 4.189 1,64 +0,54 - -
Σύνολο 258.914 100 6
Έγκυρα 258.914 97,01
Άκυρα 5.102 1,91
Λευκά 2.875 1,08
Ψήφισαν 266.891 43,97
Αποχή 340.025 56,03
Εγγεγραμμένοι 606.916
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών - Ευρωεκλογές 2014: Επίσημα αποτελέσματα

Δημοτικές εκλογές

Επεξεργασία

Δημοψηφίσματα

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία