Εξέγερση στην Ήπειρο το 1611 ή Εξέγερση του Διονυσίου του Σκυλόσοφου, ονομάζεται η εξέγερση που οργάνωσε στις 10 Σεπτεμβρίου του 1611 ο μητροπολίτης Λάρισας Διονύσιος (Διονύσιος ο Φιλόσοφος) εναντίον των Τούρκων, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων. Η εξέγερση περιγράφεται και σε Ηπειρωτικό χρονικό της εποχής.

Την εποχή εκείνη οι Ρωμιοί κατείχαν κάποια προνόμια, αλλά οι φτωχοί χριστιανοί υπέφεραν, δυστυχούσαν και καταπιέζονταν. Ο Διονύσιος είχε μεγάλη επιρροή στα Γιάννενα και στη Θεσπρωτία, ενώ ενθουσίαζε τους φτωχούς αγρότες. Με την έναρξη της εξέγερσης ορισμένες ομάδες των εξεγερμένων έσφαξαν τους Τούρκους στα χωριά Τουρκογρανίτσα και Ζαραβούσα. Στις 10 Σεπτεμβρίου οι εξεγερμένοι αγρότες με αρχηγό τον Διονύσιο μπήκαν στα Γιάννενα και έβαλαν φωτιά στο σπίτι του πασά Οσμάν (Ασουμάν). Έκαψαν πολλούς ανθρώπους και τον θησαυρό του πασά. Ο πασάς και η γυναίκα του πήδηξαν από το παράθυρο και σώθηκαν.

Ο Διονύσιος όμως δε βοηθήθηκε από τους Γιαννιώτες συνωμότες και οι Τούρκοι οργάνωσαν αντεπίθεση. Έπιασαν πολλούς από τους κινηματίες και τους έσφαξαν. Μαζί με αυτούς βρήκε και ο Διονύσιος φρικτό θάνατο. Τον έγδαραν ζωντανό, και αφού γέμισαν το δέρμα του με άχυρο, το περιέφεραν από πόλη σε πόλη μέχρι την Κωνσταντινούπολη.

Η εξέγερση του Διονυσίου, αν και μεμονωμένη, έγινε στο πλαίσιο μιας ιδέας, σύμφωνα με την οποία οι Ενετοί, ο Πάπας και ο βασιλιάς της Ισπανίας θα έστελναν ενισχύσεις και θα συνέβαλαν σε γενικό ξεσηκωμό της Θεσσαλίας, Αλβανίας και άλλων τόπων. Το κίνημα του Διονυσίου ήταν επίσης μια από τις πρώτες εξεγέρσεις των αγροτών ενάντια στον φεουδαρχισμό που έγιναν επί Τουρκοκρατίας.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία