Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι μια διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της οποίας οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να προσκαλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει νομοθεσίες σε τομείς τους οποίους έχει αρμοδιότητα η Ε.Ε. να νομοθετεί.[1]

Διαδικασία

Επεξεργασία

Η διαδικασία για να καταλήξει μια πρωτοβουλία να γίνει πρόσκληση και άρα να συζητηθεί περιγράφετε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης το Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, είναι η πλατφόρμα που σας προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για την διαδικασία υποβολής, αλλά και σας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσετε οτιδήποτε σχετικό.

Επιτροπή πολιτών

Επεξεργασία

Για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία πολιτών, πολίτες πρέπει να συγκροτήσουν μια «επιτροπή πολιτών» αποτελούμενη από τουλάχιστον επτά πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά Κράτη Μέλη. Πρωτοβουλίες πολιτών δεν μπορούν να αναλαμβάνονται από οργανώσεις. Η επιτροπή πολιτών, προτού αρχίσει να συγκεντρώνει δηλώσεις υποστήριξης από τους πολίτες, πρέπει να καταχωρίσει την πρωτοβουλία της σε συγκεκριμένο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εππιτροπής. Μετά την επιβεβαίωση της καταχώρισης, οι διοργανωτές έχουν ένα έτος για να συγκεντρώσουν τις υπογραφές.

Δήλωση υποστήριξης (υπογραφή)

Επεξεργασία

Για να δηλώσει κάποιος την υποστήριξη του για μια πρωτοβουλία πρέπει να είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ε.Ε. σε ηλικία που να του παρέχεται το δικαίωμα ψήφου, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικούς καταλόγους. Για την Ελλάδα η ηλικία αυτή είναι άνω των 17 ετών. Η δήλωση υποστήριξης γίνεται είτε μέσω του ιστότοπου της αντίστοιχης πρωτοβουλίας μέσα στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και σε χαρτί, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την επαλήθευση από τις αρχές και τα οποία διαφέρουν ανά κράτη μέλη.[2] Απαιτείται η στήριξη της πρωτοβουλίας από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ που θα προέρχονται τουλάχιστον από τουλάχιστον 7 από τα Κράτη Μέλη. Για καθένα από τα Κράτη Μέλη απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων.[1]

Κράτος Μέλος Ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων

από την 01/02/2020 [3]

Αυστρία 13 395
Βέλγιο 14 805
Βουλγαρία 11 985
Γαλλία 55 695
Γερμανία 67 680
Δανία 9 870
Ελλάδα 14 805
Εσθονία 4 935
Ιρλανδία 9 165
Ισπανία 41 595
Ιταλία 53 580
Κάτω Χώρες 20 445
Κροατία 8 460
Κύπρος 4 230
Λετονία 5 640
Λιθουανία 7 755
Λουξεμβούργο 4 230
Μάλτα 4 230
Ουγγαρία 14 805
Πολωνία 36 660
Πορτογαλία 14 805
Ρουμανία 23 265
Σλοβακία 9 870
Σλοβενία 5 640
Σουηδία 14 805
Τσεχία 14 805
Φινλανδία 9 870

Επιτυχής υποστήριξη

Επεξεργασία

Όταν μια πρωτοβουλία συγκεντρώσει την απαραίτητη υποστήριξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός 6 μηνών θα εξετάσει τη πρωτοβουλία:

  • οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συναντηθούν με τους διοργανωτές προκειμένου οι τελευταίοι να τους εξηγήσουν λεπτομερώς τα θέματα που θίγει η πρωτοβουλία τους
  • οι διοργανωτές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει επίσημα και θα αναφέρει τις ενέργειες που θα προτείνει ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλίας πολιτών, εφόσον προτείνει ενέργειες, καθώς και τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση αυτή.[4]

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να προτείνει νομοθεσία ως αποτέλεσμα μιας πρωτοβουλίας. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να υποβάλει νομοθετική πρόταση ανταποκρινόμενη σε πρωτοβουλία πολιτών, θα ακολουθηθεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία: η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβάλλεται στο νομοθέτη (κατά κανόνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο στο Συμβούλιο) και, εάν εγκριθεί, γίνεται νόμος.[4]

Πρωτοβουλίες

Επεξεργασία

Πρωτοβουλίες για τις οποίες τρέχει η συγκέντρωση υπογραφών

Επεξεργασία

Ο ενημερωμένος κατάλογος πρωτοβουλιών που έχει καταχωριστεί από την Επιτροπή και συλλέγει υπογραφές επί του παρόντος διατίθεται στο μητρώο ΕΠΠ της Επιτροπής.

Όλες οι καταχωρισμένες πρωτοβουλίες

Επεξεργασία

Ο ενημερωμένος κατάλογος όλων των πρωτοβουλιών που καταχωρίστηκαν από την Επιτροπή από το 2012 διατίθεται στο μητρώο ΕΠΠ της Επιτροπής.

Απορριφθείσες αιτήσεις καταχώρισης

Επεξεργασία

Ενώ οι περισσότερες αιτήσεις εγγραφής έχουν εγκριθεί, μερικές απορρίφθηκαν, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις εγγραφής. Ο ενημερωμένος κατάλογος απορριφθέντων αιτήσεων εγγραφής είναι διαθέσιμος στο μητρώο ΕΠΠ της Επιτροπής.

Αποσυρθείσες πρωτοβουλίες

Επεξεργασία

Ορισμένες πρωτοβουλίες αποφάσισαν να αποσυρθούν μετά την εγγραφή τους, για διάφορους λόγους. Ο κατάλογός τους διατίθεται στο μητρώο ΕΠΠ της Επιτροπής.

Πρωτοβουλίες που συγκέντρωσαν 1 εκατομμύριο υπογραφές

Επεξεργασία

Οι πρωτοβουλίες που συγκέντρωσαν 1 εκατομμύριο υπογραφές ή περισσότερες και υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι:

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. 1,0 1,1 Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών;-Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σφάλμα αναφοράς: Μη έγκυρη ετικέτα <ref> • όνομα " Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών; " ορίζεται πολλές φορές με διαφορετικό περιεχόμενο
  2. Απαιτήσεις παροχής δεδομένων
  3. Πίνακας με τον ελάχιστο αριθμό υπογραφόντων ανά Κράτος Μέλος
  4. 4,0 4,1 Τι συμβαίνει όταν μια πρωτοβουλία πολιτών λάβει ένα εκατομμύριο υπογραφές; Σφάλμα αναφοράς: Μη έγκυρη ετικέτα <ref> • όνομα " Τι συμβαίνει όταν μια πρωτοβουλία πολιτών λάβει ένα εκατομμύριο υπογραφές; " ορίζεται πολλές φορές με διαφορετικό περιεχόμενο