Για το θεώρημα που μερικές φορές καλείται θεώρημα του Θαλή και αφορά τα όμοια τρίγωνα, δείτε: Θεώρημα τομής του Θαλή.


Στη γεωμετρία, το Θεώρημα του Θαλή (που πήρε το όνομά του από τον Θαλή τον Μιλήσιο) αναφέρει ότι, αν Α, Β και Γ είναι σημεία σε έναν κύκλο, όπου η γραμμή ΑΓ είναι μία διάμετρος του κύκλου, τότε η γωνία ∠ΑΒΓ είναι μία ορθή γωνία. Το Θεώρημα του Θαλή είναι μια ειδική περίπτωση του ενεπίγραφου θεωρήματος γωνίας, αναφέρθηκε και αποδείχθηκε στην 33η πρόταση, του τρίτου βιβλίου των Στοιχείων του Ευκλείδη. Αποδίδεται γενικότερα στον Θαλή, ο οποίος λέγεται ότι θυσίασε ένα βόδι προς τιμήν της ανακάλυψης, αλλά μερικές φορές αποδίδεται και στον Πυθαγόρα.

αν Α, Β και C είναι σημεία σε έναν κύκλοκαι η AC είναι διάμετρος,τότε η γωνία ∠ΑΒCμε κορυφή το B είναι ορθή γωνίαThales' Theorem Simple.png
Σχετικά με αυτήν την εικόνα
Θεώρημα του Θαλή: Αν η AC είναι διάμετρος,
τότε η γωνία με κορυφή το B είναι μια ορθή γωνία.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία