Καρβίδιο του βηρυλλίου

χημική ένωση

Το καρβίδιο του βηρυλλίου (αγγλικά: beryllium carbide) είναι δυαδική χημική ένωση του βηρυλλίου και του άνθρακα με χημικό τύπο Be2C. Πιο συγκεκριμένα είναι ένα μεταλλικό καρβίδιο. Είναι μια πολύ σκληρή χημική ένωση.[1]

Καρβίδιο του βηρυλλίου
Γενικά
Όνομα IUPAC Καρβίδιο του βηρυλλίου
Χημικά αναγνωριστικά
Χημικός τύπος Be2C
Μοριακή μάζα 30,035 amu
Αριθμός CAS 506-66-1
SMILES [Be]=C=[Be]
InChI 1S/C.2Be
Αριθμός EINECS 208-050-7
PubChem CID 68173
Φυσικές ιδιότητες
Σημείο τήξης 2.100°C (αποσυνθέτεται)
Πυκνότητα 1.900 kg/m³ (15°C)
Διαλυτότητα
στο νερό
Υδρολύεται
Χημικές ιδιότητες
Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, τα δεδομένα αφορούν υλικά υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 100 kPa).

Παραγωγή

Επεξεργασία

Το καρβίδιο του βηρυλλίου παράγεται με συνθέρμανση των χημικών στοιχείων που το αποτελούν, δηλαδή βηρυλλίου και άνθρακα, σε αυξημένες θερμοκρασίες (άνω των 900°C):

 

Επίσης, μπορεί να παραχθεί με αναγωγή οξειδίου του βηρυλλίου (BeO) από άνθρακα, σε θερμοκρασία άνω των 1,500°C:

 

Αντιδράσεις

Επεξεργασία

Το καρβίδιο του βηρυλλίου υδρολύεται (σε περίπου ουδέτερο pH), αλλά πολύ αργά:

 

Παρουσία οξέων η υδρόλυσή του επιταχύνεται:

 

Ωστόσο, σε πυκνά και θερμά διαλύματα βάσεων, η αντίδραση γίνεται πολύ γρήγορη:

 

Αναφορές και σημειώσεις

Επεξεργασία
CH4
CxHy
    
Li2C2 Be2C B4C C2 (CN)2
CxNy
CO
CO2
CxOy
CF4     
Na2C2 Mg2C Al4C3 SiC CP CS
CS2
CCl4     
K2K2 CaC2 Sc3C4 TiC VC Cr3C2 Mn3C Fe3C Co2C Ni3C Cu2C
Cu2C2
ZnC GeC AsC CSe2 CBr4     
Rb2C2 SrC2 YC2 ZrC NbC MoC TcC RuC RhC
RhC2
PdC Ag2C2 CdC2 Sn2C
SnC
SbC TeC CI4     
Cs2C2 BaC2 La2C HfC TaCx WC Re2C OsC IrC PdC Au2C2 HgC2 BiC     
         
CeC2 PrC Nd4C3 SmC2 EuC2 Gd4C3 TbC2 DyC2 HoC ErC TmC YbC LuC
ThC2
ThC
UC PuC