Κατάλογος αεροδρομίων με βάση τον κωδικό IATA

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ακολουθεί ένας κατάλογος αεροδρομίων με βάση τον κωδικό IATA τους:

ΑΕπεξεργασία

ΒΕπεξεργασία

CΕπεξεργασία

DΕπεξεργασία

EΕπεξεργασία

FΕπεξεργασία

GΕπεξεργασία

HΕπεξεργασία

IΕπεξεργασία

JΕπεξεργασία

KΕπεξεργασία

LΕπεξεργασία

MΕπεξεργασία

NΕπεξεργασία


OΕπεξεργασία


PΕπεξεργασία

QΕπεξεργασία

RΕπεξεργασία


SΕπεξεργασία

TΕπεξεργασία

UΕπεξεργασία

VΕπεξεργασία

WΕπεξεργασία

XΕπεξεργασία

YΕπεξεργασία


ZΕπεξεργασία