Κατάλογος δουκών του Σπολέτο

τίτλος ευγενείας

Ο δούκας του Σπολέτο ήταν ο ηγεμόνας του Σπολέτο και του μεγαλύτερου μέρους της κεντρικής Ιταλίας εκτός των Παπικών Κρατών κατά τον Πρώιμο και τον Ύστερο Μεσαίωνα (π. 500 – 1300). Οι πρώτοι δούκες διορίστηκαν από τον Λομβαρδό βασιλιά, αλλά στην πράξη ήταν ανεξάρτητοι. Οι Καρολίδες κατακτητές των Λομβαρδών συνέχισαν να διορίζουν δούκες, όπως και οι διάδοχοί τους βασιλείς της Γερμανίας. Τον 12ο αιώνα οι δούκες του Σπολέτο ήταν οι σημαντικότεροι βασιλικοί υποτελείς στην Ιταλία.

Συνήθως έφεραν τον τίτλο dux et marchio, «δούκας και μάργραβος» ως ηγεμόνες τόσο του Σπολέτo, όσο και του Camerino.

Κατάλογος δουκών

Επεξεργασία

Υποτελείς των Λομβαρδών

Επεξεργασία

Υποτελείς των Φράγκων

Επεξεργασία

(Σ = Σουπονίδες, Γ = Γουιδονίδες)

Φεουδαρχικό δουκάτο

Επεξεργασία

Υποτελείς της Τοσκάνης

Επεξεργασία
στον πάπα 1056–1057

Παπική υπεροχή

Επεξεργασία

Μέλος της ιταλικής βασιλικής οικογένειας

Επεξεργασία

Δείτε επίσης

Επεξεργασία