Κατηγορία:Μάγιστροι

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει πρόσωπα που έφεραν τον μέσο βυζαντινό τίτλο του μάγιστρου. Για τα πρόσωπα τα οποία έφεραν τον αρχαίο ρωμαϊκό/πρωτοβυζαντινό τίτλο, δείτε Κατηγορία:Μάγιστροι των Οφφικίων.