Βιβλικές μονάδες μέτρησης

(Ανακατεύθυνση από Κόρος (Καινή Διαθήκη))

Οι μονάδες μέτρησης που ίσχυαν κατά τους βιβλικούς χρόνους στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στη Παλαιστίνη ήταν:

Μονάδες όγκου

Επεξεργασία
  • Λογ ήταν μέτρο υγρών και στερεών και συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη. Το ένα λογ ισοδυναμεί με 0,3 λίτρα.
  • Σάτα ήταν μέτρο στερεών και συναντάται στην Καινή Διαθήκη. Η μία σάτα ισοδυναμεί με σχεδόν 13 λίτρα.
  • Γομόρ ήταν μέτρο στερεών και συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη. Το ένα γομόρ ισοδυναμεί με 2,2 λίτρα. Το γομόρ αναφέρεται στα εδάφια: Έξοδος 16:16, 16:18, 16:22, 16:32, 16:33, 16:36.
  • Ο Κάβος ήταν μέτρο υγρών και στερεών και συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη. Ο ένας κάβος ισοδυναμεί με 1,2 λίτρα. Ο κάβος αναφέρεται στο εδάφιο 2 Βασιλέων 6:25.
  • Ο κόρος στην Καινή Διαθήκη είναι ένα μέτρο που χρησιμοποιούταν για την μέτρηση στερεών. Ο ένας κόρος ισοδυναμεί με 525 λίτρα ή 40,5 σάτα περίπου. Στην Παλαιά Διαθήκη ο κόρος αναφέρεται ως χομόρ και ορίζεται διαφορετικά. Ο κόρος αναφέρεται στα εδάφια: 1 Βασιλέων 4:22, 5:11, 2 Χρονικών 2:10.
  • Ο Ξέστης είναι ένα μέτρο που χρησιμοποιούταν για την μέτρηση των υγρών και συναντάται στην Καινή Διαθήκη. Ο ένας ξέστης ισοδυναμεί με 0,3 λίτρα. Ο ξέστης αναφέρεται στα εδάφια: Μάρκος 7:4, 7:8.
  • Ο Χοίνιξ είναι ένα μέτρο που χρησιμοποιούταν για την μέτρηση του όγκου των στερεών και συναντάται στην Καινή Διαθήκη. Ο ένας χοίνιξ ισοδυναμεί με 1,2 λίτρα. Ο χοίνιξ αναφέρεται στο εδάφιο Αποκάλυψη 6:6.
  • Ο Βάτος (ή ‘’Μετρητής’’) είναι ένα μέτρο για την μέτρηση της χωρητικότητας των υγρών και συναντάται στην Καινή Διαθήκη. Ο ένας βάτος ισοδυναμεί με 39,5 λίτρα.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία