Μακεδόνας (μυθολογία)

(Ανακατεύθυνση από Μακεδνός)
Αυτό το λήμμα αφορά στο πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας. Για την αρχαίο ελληνικό φύλο, δείτε: Αρχαίοι Μακεδόνες. Για τον τραγουδιστή, δείτε: Κώστας Μακεδόνας.


Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Μακεδόνας (Μακεδών) ή Μακεδνός είναι γνωστά τα παρακάτω πρόσωπα:


  1. Γιος του Δία και της Θυίας, κόρης του Δευκαλίωνα (ή της Αιθυίας). Ο Μακεδών ήταν αδελφός του Μάγνητα και χαρακτηρίζεται από τον Ησίοδο ως «ιππιοχάρμης» (αυτός που μάχεται από το άρμα του). Ο Μακεδών πήρε αυτόχθονα γυναίκα της Θράκης (γυναίκα που την ονόμασαν αργότερα «Μακεδονία») και απέκτησαν μαζί δύο γιους, τον Πίερο και τον Ήμαθο ή Άμαθο. Σύμφωνα όμως με άλλη παράδοση, ο Μακεδών πήρε ως σύζυγό του την Ωρείθυια, την κόρη του Κέκροπα, και απέκτησαν μαζί τον Ευρωπό.
  2. Ο γενάρχης και επώνυμος των Μακεδόνων ήταν γιος του Αιόλου, του γιου του Έλληνος.
  3. Ο ένας από τους 50 γιους του Λυκάονα, βασιλιά της Αρκαδίας και, κατά μία άποψη, επώνυμος ήρωας της Μακεδονίας.

Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969
  • Ελλάνικος, Αποσπάσματα.
  • Ησίοδος, Αποσπάσματα - Γυναικῶν Κατάλογος ή Ἠοῖαι.
  • Ψευδο-Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, τ. Γ΄.