Μεσσηνιακός κόλπος

Ο Μεσσηνιακός είναι ένας από τους δύο μεγάλους κόλπους που σχηματίζονται στην νότια ακτογραμμή της Πελοποννήσου. Σχηματίζεται ανάμεσα στην χερσόνησο της Μεσσηνίας και την Χερσόνησο του Ταΰγετου (Μάνη) και ορίζεται μεταξύ των ακρωτηρίων Ταίναρο και Ακρίτας.

Χάρτης της Ελλάδας με σημειωμένο τον Μεσσηνιακό κόλπο

Στις ακτές του είναι χτισμένοι πολλοί οικισμοί που γνωρίζουν ανάπτυξη σήμερα ή γνώρισαν κατά το παρελθόν. Η μεγαλύτερη πόλη στις ακτές του κόλπου είναι η Καλαμάτα, που βρίσκεται στο βάθος του κόλπου. Άλλοι σημαντικοί οικισμοί στις ακτές του είναι η Κορώνη που βρίσκεται στις δυτικές ακτές του κόλπου και η Καρδαμύλη που βρίσκεται στις ανατολικές ακτές.

Σημαντικότερα ποτάμια που εκβάλλουν στον Μεσσηνιακό είναι ο Πάμισος και ο Νέδωνας που εκβάλλουν και οι δύο στο βόρειο τμήμα του κόλπου. Νησιά δεν υπάρχουν στον Μεσσηνιακό κόλπο, με εξαίρεση την δυτική είσοδό του οπού βρίσκεται η νησίδα Βενετικό.