Οίκος της Ιβρέας

Καστιλιανός Οίκος της Ιβρέα
Να μη συγχέονται οι κόμητες της Βουργουνδίας (ο παρών Οίκος της Ιβρέας) με τους δούκες της Βουργουνδίας (Οίκος των Καπετιδών-Βουργουνδίας).

Ο Οίκος της Ιβρέας (Ivrea) ή των Ανσκαριδών (Anscarids) είναι ένας δυναστικός Οίκος της Ευρώπης, που τα μέλη του ήταν κόμητες της Βουργουνδίας, βασιλείς της Καστίλης, Λεόν, Γαλικίας, κύριοι του Αρλαί και πρίγκιπες της Οράγγης. Ο πιο γνωστός κλάδος του Οίκου είναι αυτός της Τραστάμαρα, που μέλη του έγιναν, εκτός από βασιλείς της Καστίλης, βασιλείς της Αραγωνίας, της Νάπολης, της Σικελίας και της Ναβάρρας.

Ο θυρεός των κομήτων της Βουργουνδίας

Μαρκήσιοι της Ιβρέας Επεξεργασία

Ιδρυτής είναι ο Άνσκαρ, που μαζί με τον αδελφό του Φουλκ αρχιεπίσκοπο της Ρέιμ βοήθησε το 888 τον Γκυ δούκα του Σπολέτο, στην προσπάθειά του να γίνει βασιλιάς των Δυτικών Φράγκων. To εγχείρημα δεν είχε επιτυχία και ο Άνσκαρ συνόδευσε τον Γκυ πίσω στην Ιταλία, όπου το επόμενο έτος ο Γκυ έγινε βασιλιάς των Λομβαρδών (της «Ιταλίας»). Για ανταμοιβή, ο Γκυ ίδρυσε τη μαρκιωνία της Ιβρέας στο Πεδεμόντιο και την παραχώρησε στον πιστό Άνσκαρ. Ο εγγονός τού Άνσκαρ, ο Βερεγγάριος Β΄ έγινε επίσης βασιλιάς των Λομβαρδών, έχοντας κάνει συμβασιλέα και τον γιο του Αδαλβέρτο Β΄. Επίσης ο εγγονός του Βερεγγάριου Β΄, ο Αρδουίνος, έγινε βασιλιάς των Λομβαρδών.

Κόμητες της Βουργουνδίας Επεξεργασία

Ο Αδαλβέρτος Β΄ με τη σύζυγό του Γερβέργη είχε γιο τον Όθωνα-Γουλιέλμο. Αναγκάστηκε να διαφύγει στη Βουργουνδία, όπου απεβίωσε· εκεί η Γερβέργη παντρεύτηκε τον Ερρίκο Α΄ δούκα της Βουργουνδίας. Επειδή ο Ερρίκος Α΄ δεν είχε δικά του παιδιά, κληροδότησε το δουκάτο του στον Όθωνα-Γουλιέλμο. Αλλά ο Ερρίκος Α΄ της Γαλλίας τού κατάσχεσε όλο σχεδόν το δουκάτο, αφήνοντάς του μόνο το Ντολ. Αυτό έγινε ο πυρήνας της κομητείας της Βουργουνδίας, που είχε άλλη εξέλιξη από αυτήν του δουκάτου της Βουργουνδίας.

Κλάδος Αρλαί, πριγκίπων της Οράγγης Επεξεργασία

Ο εγγονός του, ο Γουλιέλμος Α΄, είχε γιο τον Στέφανο Α΄ και αυτός τον Ρεϋνάλδο κόμη της Βουργουνδίας. Ο τελευταίος, για να δηλώσει την ανεξαρτησία του απέναντι στο βασιλιά της Γερμανίας, ονόμασε την κομητεία της Βουργουνδίας Ελευθέρα Κομητεία (Franc Compté), όνομα με το οποίο είναι σήμερα γνωστή η περιοχή. Πάντως ο Κορράδος Γ΄ των Χοενστάουφεν τον ανάγκασε να δηλώσει υποτέλεια. Το μόνο τέκνο του Ρεϋνάλδου, η Βεατρίκη, παντρεύτηκε τον ανιψιό τού Κορράδου Γ΄, τον Φρειδερίκο Α΄. Αυτή άφησε την κομητεία στον γιο της Όθωνα των Χοενστάουφεν. Έτσι η κομητεία έφυγε από τον Οίκο της Ιβρέας, επέστρεψε όμως με το γάμο της εγγονής του Όθωνα, της Αδελαΐδας, με τον Ούγο Γ΄ των Ιβρέα κόμη του Σαλίν. Ο αδελφός του Όθωνα, ο Ιωάννης Α΄ κύριος του Αρλαί είναι ο ιδρυτής του κλάδου του Αρλαί, που απόγονοί του, θα αποκτήσουν με επιγαμία τον τίτλο του πρίγκιπα της Οράγγης.

Βασιλείς της Καστίλης Επεξεργασία

Ο νεότερος γιος του Γουλιέλμου Α΄, ο Ραϋμόνδος, θα νυμφευτεί την Ουρράκα των Χιμένεθ, βασίλισσα της Καστίλης, Λεόν & Γαλικίας. Είναι ο ιδρυτής του κλάδου της Καστίλης. Τον 8ο απόγονο αυτού, τον Αλφόνσο ΙΑ΄ βασιλιά της Καστίλης θα διαδεχθεί τελικά ο νόθος γιος του Ερρίκος Α΄, ιδρυτής του κλάδου των Τραστάμαρα, που θα βασιλεύσουν στην Καστίλη και στην Αραγωνία.

Οι κλάδοι Επεξεργασία

Ιβρέας-κομήτων Βουργουνδίας

  • Σαλόν-Αρλαί
  • Καστίλης
    • δε λα Θέρδα
    • Τραστάμαρα
    • Ενρίκεθ

Γενεαλογία των Ιβρέα, κομήτων Βουργουνδίας, βασιλέων Καστίλης Επεξεργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
Άνσκαρ
μάργραβος της Ιβρέας
ΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΙΒΡΕΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άνταλμπερτ Α΄
μάργραβος της Ιβρέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βερεγγάριος Β΄
μάργραβος της Ιβρέας,
βασ. της Λομβαρδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άνσκαρ
δούκας του Σπολέτο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άνταλμπερτ Β΄
συμβασ. της Λομβαρδίας
σύζ.Ζερμπέργκα του Σαλόν
κόμισσα της Βουργουνδίας
 
Γκυ
μάργραβος της Ιβρέας
 
Κορράδος
μάργραβος της Ιβρέας
 
Ντάντο
κόμης της Πόμπια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όθων-Γουλιέλμος
κόμης της Βουργουνδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρντουίνο
μάργραβος της Ιβρέας,
βασ. της Λομβαρδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρενώ Α΄
κόμης της Βουργουνδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Α΄
κόμης της Βουργουνδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρενώ B΄
κόμης της Βουργουνδίας
 
 
 
 
 
Στέφανος Α΄
κόμης της Βουργουνδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ραϋμόνδος
σύζ.Ουρράκα Χιμένεθ
βασ. Καστίλης-Λεόν

ΚΑΣΤΙΛΙΑΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΙΒΡΕΑ
 
(Γκυ)
πάπας Κάλλιστος Β΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Β΄
κόμης της Βουργουνδίας
 
Ρενώ Γ΄
κόμης της Βουργουνδίας
 
Γουλιέλμος Γ΄
κόμης του Μακόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλφόνσος Ζ΄
βασ. Καστίλης-Λεόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Γ΄
κόμης της Βουργουνδίας
 
Βεατρίκη Α΄
κόμισσα Βουργουνδίας
σύζ.Φρειδερίκος Α΄ Χοενστάουφεν
βασ. της Γερμανίας
 
Στέφανος Β΄
κόμης της Ωξόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σάντσο Γ΄
βασ. της Καστίλης
 
 
 
 
 
Φερδινάνδος Β΄
βασ. του Λεόν
 
Κωνσταντία
βασ. της Γαλλίας
σύζ.Λουδοβίκου Ζ´
 
Σάντσα
βασ. της Ναβάρρας
σύζ.Σάντσο ΣΤ΄
 
Σάντσα
βασ. της Αραγωνίας
σύζ.Αλφόνσου Β΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όθων Α΄ των Χοενστάουφεν
κόμης της Βουργουνδίας
 
Στέφανος Γ΄
κόμης του Ωξόν
σύ. Βεατρίκη κόμισσα του Σαλόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλφόνσος Η΄
βασ. της Καστίλης
 
 
 
 
 
Αλφόνσος Θ΄
βασ. του Λεόν
σύζ.2.Βερεγγάρια Ιβρέα
βασ. Καστίλης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βεατρίκη Β΄ των Χοενστάουφεν
κόμισσα της Βουργουνδίας
 
Ιωάννης ο Παλαιός
κόμης του Ωξόν & του Σαλόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βερεγγάρια
βασ. της Καστίλης
σύζ.Αλφόνσος Θ΄
βασ. του Λεόν
 
Φερδινάνδος
διάδοχος της Καστίλης
 
Ερρίκος Α΄
βασ. της Καστίλλης
 
Φερδινάνδος
διάδοχος του Λεόν
 
Φερδινάνδος Γ΄
βασ. της Καστίλης-Λεόν
σύζ.1.Ελισάβετ των Χοενστάουφεν
(κόρη Ειρήνης Αγγελίνας)
 
Αλφόνσος
κύριος της Μολίνα
 
(νόθος) Ροδρίγο-Αλφόνσος
κύριος του Αλεξέρ
 
(νόθος) Μαρτίν-Αλφόνσος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αδελαΐδα των Άνντχερς
κόμισσα της Βουργουνδίας
 
Ούγος
κόμης του Σαλόν
 
Ιωάννης Α΄
κόμης του Ωσέρ
 
Ιωάννης Α΄
κύριος του Αρλαί
ΚΛΑΔΟΣ ΣΑΛΟΝ-ΑΡΛΑΙ
 
Ούγος
αρχιεπίσκοπος του Μπεζανσόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αλφόνσος Ι΄
βασ. της Καστίλης-Λεόν
 
(1) Φρειδερίκος
πρίγκιπας της Καστίλης
σύζ.Αικατερίνη Αγγελίνα
(κόρη του Νικηφόρου Α΄
δεσπότη Ηπείρου)
 
(1) Ερρίκος
πρίγκιπας της Καστίλης
 
(1) Φίλιππος
αρχιεπίσκοπος της Σεβίλης
 
(1) Σάντσο
αρχιεπίσκοπος του Τολέδο
 
(1) Μανουήλ
κύριος της Βιγιένα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όθων Δ΄
κόμης του Βουργουνδίας
 
Ρέγκιναλντ
σύζ. Γκυγεμέτ
κόμισσα του Νεσατέλ
 
Ούγος Α΄
κύριος του Αρλαί
 
 
 
 
 
Βεατρίκη
σύζ.Γουλιέλμος Ζ΄ των Αλεράμι
μαρκήσιος του Μμφερράτου
 
Φερδινάνδος λα Θέρδα
διάδοχος
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΛΑ ΘΕΡΔΑ
 
 
 
 
 
Σάντσο Δ΄
βασ.Καστίλης-Λεόν
 
Πέτρος
κύριος τος Λεδέσμα
 
Ιάκωβος
κύριος του Καμέρος
 
Ιωάννης
κύριος της Βαλένθια δε Κάμπος
σύζ.1.Μαργαρίτα Μονφερά
2.Μαρία Ντίαθ Α΄ δε Άρο
 
Αλφόνσος Φερνάντεθ ελ Νίνιο
κύριος της Μολίνα
 
Ιωάννης-Εμμανουήλ
πρίγκιπας της Βιγιένα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννα Β΄
κόμισσα Βουργουνδίας
σύζ.Φίλιππος Ε΄ των Καπετιδών
βασ. της Γαλλίας
 
Ροβέρτος
κόμης της Βουργουνδίας
 
Οτενέν
κόμης του Μονμπελιάρ
 
Ιωάννης Β΄
κύριος του Αρλαί
 
 
 
 
 
Γιολάντα (Ειρήνη)
σύζ.Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος
Αυτ. των Ρωμαίων
 
Αλφόνσος ο άκληρος
βαρόνος του Λουνέλ
 
Φερδινάνδος
κύριος της Λάρα
 
Φερδινάνδος Δ΄
βασ.Καστίλης-Λεόν
 
Πέτρος
κύριος του Καμέρος
 
Φίλιππος
κύριος της Καβρέρα & Ριβέρα
 
Ιωάννης
κύριος του Κουέγιαρ & Μπίσκαϋ
 
 
 
 
 
Ιωάννα-Εμμανουέλα
σύζ.Ερρίκος Β΄ Τραστάμαρα
βασ. της Καστίλης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαργαρίτα Α΄ των Καπετιδών
κόμισσα της Βουργουνδίας
 
 
 
 
 
Ούγος Β΄
κύριος του Αρλαί
 
Λουδοβίκος Α΄
κύριος του Αργκουέλ
 
Αλφόνσος ο Ισπανός
βαρόνος του Λουνέλ
 
Λουδοβίκος
κόμης του Κλερμόν
 
Ιωάννης-Αλφόνσος
κύριος του Γκιμπραλεόν
 
Ιωάννης Νούνιεθ
κύριος της Λάρα
 
Αλφόνσος ΙΑ΄
βασ.Καστίλης-Λεόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος των Νταμπιέρ
κόμης της Βουργουνδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Γ΄
κύριος του Αρλαί
σύζ.Μαρία του Μπω
πριγκίπισσα της Οράγγης
 
Κάρολος
κόμης του Ανγκουλέμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πέτρος
βασ. της Καστίλης
 
(νόθος) Ερρίκος Β΄
κόμης της Τραστάμαρα
βασ. της Καστίλης
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΑΣΤΑΜΑΡΑ
 
(νόθος) Φαδρίκε-Αλφόνσος
κύριος του Άρο
ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΡΙΚΕΘ
 
Οθέλλος-Αλφόνσος
κύριος του Αγκιλάρ δε Κάμπο
 
Σάντσο-Αλφόνσος
κόμης του Αλμπουρκέρκε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαργαρίτα Β΄ των Νταμπέρ
κόμισσα της Φλάνδρας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος Β΄
κύριος του Αρλαί
πρίγκιπας της Οράγγης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Α΄
βασ. της Καστίλης
σύζ.1.Ελεονώρα Οίκου Βαρκελώνης
βασ. της Αραγωνίας
 
Αλφόνσος
κύριος της Μεδίνα δε Ριοσέκο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης των Βαλουά
κόμης της Βουργουνδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Ζ΄
κύριος του Αρλαί
πρίγκιπας της Οράγγης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φαδρίκε
κύριος της Μεδίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φίλιππος των Βαλουά
κόμης της Βουργουνδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Δ΄
κύριος του Αρλαί
πρίγκιπας της Οράγγης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννα Ενρίκεθ
σύζ.Ιωάννης Β΄ Τραστάμαρα
βασ. της Αραγωνίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος των Βαλουά
κόμης της Βουργουνδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φιλιβέρτος
πρίγκιπας της Οράγγης
 
Κλαυδία
πριγκίπισσα της Οράγγης
σύζ.Ερρίκος Γ΄
κόμης του Νασσάου-Ντίλενμπουργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φερδινάνδος Β΄
βασ. της Αραγωνίας
σύζ. Ισαβέλλα Α΄
βασ. της Καστίλης

Πηγές Επεξεργασία

Wickham, Chris. Early Medieval Italy: Central Power and Local Society 400-1000. MacMillan Press: 1981.