Ο Οίκος του Ναμύρ, γαλλ. Maison de Namur, είναι ένας ευγενής Οίκος της Λοθαριγγίας, που μέλη του ήταν κόμητες του Ναμύρ (περιοχής τώρα νοτιοδυτικά του Βελγίου) από τον 10ο ως τον 12ο αι.

Ο θυρεός του κόμη του Ναμύρ

Αρχηγέτης του Οίκου είναι ο Βερεγγάριος κόμης του Λόμμε(γκαου), κομητείας που μετονομάστηκε σε Ναμύρ, ο ο ποίος νυμφεύτηκε μία αδελφή του Γιλβέρτου των Ρέγκιναρ δούκα της Λωρραίνης.

Το έργο Vita Gerardi abbatis Broniensis αναφέρει ότι οι απόγονοί του συνέχισαν να έχουν το Ναμύρ. Η αδελφή ή κόρη του Βερεγγάριου είχε γιο τον Ροβέρτο Α΄ κόμη του Ναμύρ. Ο γιος αυτού Αλβέρτος Α΄ άφησε στον δευτερότοκο γιο του το Ντυρμπουί και στον πρωτότοκο Αλβέρτο Γ΄ το Ναμύρ. Αυτός νυμφεύτηκε την Ίντα των Μπίλλουνκ, κληρονόμο του Λα Ρος-αν-Αρντέν. Ο γιος τους Γοδεφρείδος Α΄ νυμφεύτηκε την Ερμεζίνντε των Αρντέν-Βερντέν, κόρη του Κορράδου Α΄ κόμη του Λουξεμβούργου.

Ο ανιψιός της Ερμενζίνντε ήταν ο τελευταίος άρρην των Αρντέν-Βερντέν και η κομητεία περιήλθε στον γιο της Ερρίκο Δ΄, ο οποίος εκτός από το Ναμύρ του πατέρα του κληρονόμησε το Λα Ρος και το Ντυρμπουί του εξαδέλφου του. Ήταν ο τελευταίος άρρην του Οίκου του Ναμύρ και απεβίωσε το 1196. Το Ναμύρ κληροδοτήθηκε στον ανιψιό του Βαλδουίνο Ε΄ κόμη της Φλάνδρας, χάνοντας έτσι την αυτονομία του.

Η κόρη του Ερμεζίνντε παντρεύτηκε τον Βάλεραν Γ΄ κόμη του Λίμπουργκ. Έτσι η κομητεία του Λουξεμβούργου, από τον Οίκο του Αρντέν-Βερντέν πέρασε μέσω της Ερμεζίνντας στον Οίκος του Λίμπουργκ, του οποίου κλάδος είναι ο Οίκος του Λουξεμβούργου.

Γενεαλογία

Επεξεργασία
 
 
 
 
Ροβέρτος Α΄
κόμης του Ναμύρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλβέρτος Α΄
κόμης του Ναμύρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ροβέρτος Β΄
κόμης του Ναμύρ
 
Αλβέρτος Β΄
κόμης του Ναμύρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κορράδος Α΄
κόμης του Λουξεμβούργου
ΟΙΚΟΣ ΑΡΝΤΕΝ
 
Αλβέρτος Γ΄
κόμης του Ναμύρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Α΄
κόμης του Ντυρμπουί
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερμεσίνδη των Αρντέν
κόμισσα του Λουξεμβούργου
 
Γοδεφρείδος Α΄
κόμης του Ναμύρ
 
Φρειδερίκος
επίσκοπος της Λιέγης
 
 
 
 
 
Γοδεφρείδος
κόμης του Ντυρμπουί
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Δ΄
κόμης του Λουξεμβούργου,
Α΄ κόμης του Ναμύρ
 
Αλίκη των Ναμύρ
 
2.Βαλδουίνος Δ΄
κόμης της Φλάνδρας
ΟΙΚΟΣ ΦΛΑΝΔΡΑΣ
 
Ερρίκος Β΄
κόμης του Ντυρμπουί
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βάλεραν Γ΄
δούκας του Λίμμπουρκ
ΟΙΚΟΣ ΛΙΜΠΟΥΡΓΚ
 
Ερμεσίνδη των Ναμύρ
κόμισσα του Λουξεμβούργου
 
 
 
 
 
Βαλδούινος Ε΄
κόμης της Φλάνδρας,
κόμης του Ναμύρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Δ΄
δούκας του Λίμπουργκ
 
Ερρίκος Ε΄
κόμης του Λουξεμβούργου
ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ