Οίκος του Πουατιέ

αριστοκρατική οικογένεια

Ο Οίκος του Πουατιέ ή των Ρα[μ]νουλφιδών είναι ένας Οίκος της Γαλλίας που μέλη του έγιναν κόμητες του Πουατιέ και δούκες της Ακουιτανίας από τον 9ο ως τον 12ο αι. Το 1032 ένωσαν στις κτήσεις τους την κομητεία της Γασκώνης. Ένας κλάδος του Οίκου περιλαμβάνει τους πρίγκιπες της Αντιόχειας και ένας υποκλάδος αυτού τους βασιλείς της Κύπρου, που ήταν και βασιλείς της Μικράς Αρμενίας (Κιλικίας) και τιτουλάριοι βασιλείς της Ιερουσαλήμ.

Το Οικόσημο του Πουατιέ.

Ιδρυτής του Οίκου είναι ο Ραμνούλφος Α΄ που έγινε κόμης του Πουατιέ το 835. Ο γιος του Ραμνούλφος Β΄ είχε νόθο γιο τον Έμπλ και αυτός τον Γουλιέλμο Γ΄. Ο κάθε απόγονός του ονόμαζε τον γιο του Γουλιέλμο και φτάνουμε ως τον Γουλιέλμο Ι΄, του οποίου η κόρη Ελεονώρα της Ακουιτανίας νυμφεύτηκε πρώτα τον Λουδοβίκο Ι΄ της Γαλλίας και έπειτα τον Ερρίκο Β΄ της Αγγλίας.

Οι κόρες του Οίκου παντρεύτηκαν σημαίνοντες άνδρες, όπως η Αδελαΐδα τον Ούγο Καπέτο και η Αγνή τον Ερρίκο Γ΄ Σαλίων. Η πιο διάσημη, η Ελεονώρα, με τον δεύτερο γάμο της απέσπασε την Ακουιτανία από τη Γαλλία και την έκανε Αγγλική κτήση, προκαλώντας έτσι τον Εκατονταετή πόλεμο.

Οι δούκες της Ακουιτανίας ενθάρρυναν τις Τέχνες, τα Γράμματα και την ευσέβεια. Τρεις από αυτούς έκαναν την περιοχή τους κέντρο της ποίησης στη δημώδη Οξιτανική γλώσσα. Ο Γουλιέλμος Θ΄ ήταν ο ίδιος τροβαδούρος. Αντί για τις διενέξεις των ιπποτών, προέβαλαν την ειρήνη και ανακωχή του θεού. Στην ποίηση εμφανίστηκε η ιδέα του αυλικού έρωτα.

Ο νεότερος γιος του Γουλιέλμου Θ΄, ο Ραϋμόνδος, νυμφεύτηκε την Κωνσταντία Ωτβίλ πριγκίπισσα της Αντιόχειας και επτά απόγονοί του έγιναν πρίγκιπες της Αντιόχειας. Μάλιστα η κόρη του Μαρία παντρεύτηκε τον Μανουήλ Α΄ Κομνηνό Αυτοκράτορα των Ρωμαίων.

 
Ο θυρεός της Μικράς Αρμενίας, της Ιερουσαλήμ και των Λουζινιάν (της Κύπρου).

Ο Ερρίκος, γιος του Βοημούνδου Δ΄ πρίγκιπα της Αντιόχειας, νυμφεύτηκε την Ισαβέλλα Λουζινιάν βασίλισσα της Κύπρου και δεκατέσσερεις απόγονοί του έγιναν βασιλείς της Κύπρου. Από αυτούς ο Ιωάννης Β΄ νυμφεύτηκε την Ελένη Παλαιολογίνα, κόρη του Θεοδώρου Β΄ δεσπότη του Μωρέως. Έγιναν βασιλείς της Μικράς Αρμενίας (Κιλικίας) και τιτουλάριοι βασιλείς της Ιερουσαλήμ.

Άλλο μέλος του Οίκου είναι η Ντιάν ντε Πουατιέ (11η απόγονος του Γουλιέλμου κυρίου του Βαλεντινουά), η διάσημη ερωμένη του Ερρίκου Β΄ Βαλουά της Γαλλίας.

Γενεαλογία Πουατιέ, δούκες Ακουΐτανίας, πρίγκιπες Αντιοχείας, βασιλείς Κύπρου

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεράρδος της Ωβέρνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρανούλφ Α΄
δούκας της Ακουΐτανίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρανούλφ Β΄
δούκας της Ακουΐτανίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έμπλ
δούκας της Ακουΐτανίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Γ΄
δούκας της Ακουΐτανίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Δ΄
δούκας της Ακουΐτανίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Ε΄
δούκας της Ακουΐτανίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος ΣΤ΄
δούκας της Ακουΐτανίας
 
Όντο
δούκας της Ακουΐτανίας
 
Γουλιέλμος Ζ΄
δούκας της Ακουΐτανίας
 
Γουλιέλμος Η΄
δούκας της Ακουΐτανίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Θ΄
δούκας της Ακουΐτανίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Ι΄
δούκας της Ακουΐτανίας
 
Ραϋμόνδος
σύζ.Κωνσταντία Ωτβίλ
πριγκίπισσα της Αντιόχειας

ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος
κόμης του Βαλεντινουά
ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ελονώρα
δούκισσα της Ακουΐτανίας
σύζ.1.Λουδοβίκος Ζ΄ της Γαλλίας
2.Ερρίκος Β΄ της Αγγλίας
 
Βοημούνδος Γ΄
πρίγκιπας της Αντιόχειας
σύζ.1.Οργκεγιέζ ντε Αράνκ
2.Θεοδώρα Κομνηνή
 
Μαρία
σύζ.Μανουήλ Α΄ Κομνηνός
Αυτοκράτορας των Ρωμαίων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αϋμάρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ραϋμόνδος Δ΄
κόμης της Τρίπολης
 
(1) Βοημούνδος Δ΄
πρίγκιπας της Αντιόχειας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αϋμάρ
κόμης του Βαλεντινουά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ραϋμόνδος-Ρουπέν
πρίγκιπας της Αντιόχειας
 
Βοημούνδος Ε΄
πρίγκιπας της Αντιόχειας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φίλιππος
σύζ. Ισαβέλλα των Ρουπενιδών
βασ. της Μικράς Αρμενίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος
σύζ.Ισαβέλλα των Λουζινιάν
ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
(ΠΟΥΑΤΙΕ-ΛΟΥΖΙΝΙΑΝ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος
κόμης του Βαλεντινουά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βοημούνδος ΣΤ΄
πρίγκιπας της Αντιόχειας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ούγος Γ΄
βασ. της Κύπρου
βασ. της Ιερουσαλήμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αϋμάρ
κόμης του Βαλεντινουά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βοημούνδος Ζ΄
κόμης της Τρίπολης
 
Ιωάννης Α΄
βασ. της Κύπρου
βασ. της Ιερουσαλήμ
 
Ερρίκος Β΄
βασ. της Κύπρου
βασ. της Ιερουσαλήμ
 
Αμαλρίκ
κύριος της Τύρου
 
Ισαβέλλα
βασ. της Αρμενίας
(κόρη Λέοντος Β΄)
ΟΙΚΟΣ ΧΕΤΟΥΜΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκυ
κοντόσταυλος της Κύπρου
 
Ισαβέλλα
σύζ.1.Κωνσταντίνος Χετουμιδών
2.Οσίν της Αρμενίας
 
 
 
 
 
Αϋμάρ
κόμης του Βαλεντινουά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκύ/Κωνσταντίνος Β΄
βασ. της Μικρής Αρμενίας
σύζ.1.Καντακουζηνή
2.Θεοδώρα Συργιάννη
 
Ιωάννης
αντιβασ. της Μικρής Αρμενίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ούγος Δ΄
βασ. της Κύπρου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αϋμάρ
κόμης του Βαλεντινουά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζαμπία
σύζ. Μανουήλ Καντακουζηνός
δεσπότης του Μωρέως
 
Λέων ΣΤ΄
βασ. της Μικρής Αρμενίας
 
Πέτρος Α΄
βασ. της Κύπρου
 
Ιωάννης
αντιβασ. της Κύπρου
 
 
 
 
 
Ιάκωβος Α΄
βασ. της Κύπρου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πέτρος Β΄
βασ. της Κύπρου
 
Ιάκωβος
 
 
 
 
 
Ιανός
βασ. της Κύπρου
 
Ερρίκος
 
Ούγος-Λανσελό
αρχιεπίσκοπος Νικοζίας
αντιβασ. της Κύπρου
 
Λουδοβίκος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πέτρος
αντιβασ. της Κύπρου
 
 
 
 
 
Ιωάννης Β΄
βασ. της Κύπρου
σύζ.1.Αμαδέα Παλαιολογίνα
2.Ελένη Παλαιολογίνα
 
Άννα
σύζ.Λουδοβίκος της Σαβοΐας
 
 
 
 
 
Κάρολος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φοίβος
 
(2) Καρλόττα
βασ. της Κύπρου
 
(νόθος) Ιάκωβος Β΄
βασ. της Κύπρου
σύζ.Αικατερίνη Κορνάρο
 
Αμεδαίος Θ΄ Σαβοΐας
 
 
 
 
 
Αϋμάρ
σενεσάλης της Προβηγγίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιάκωβος Γ΄
βασ. της Κύπρου
 
Άννα της Σαβοΐας
σύζ. Φρειδερίκος της Νεαπόλεως
 
 
 
 
 
Ιωάννης
σενεσάλης της Προβηγγίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ντιάν ντε Πουατιέ