Οίκος των Χετουμιδών

οικογένεια αριστοκρατών

Ο Οίκος των Χετουμιδών ή του Λαμπρόν είναι ο δεύτερος Οίκος των ηγεμόνων της Μικράς Αρμενίας (Κιλικίας). Ο ιδρυτής του ήταν ο Χετούμ Α΄, γιος της Αλίκης του Λαμπρόν.

Το Λαμπρόν είναι το όνομα ενός κάστρου της Κιλικίας. Ο προηγούμενος Οίκος των Ρουπενιδών είχε τελευταίο απόγονο την Ισαβέλλα της Αρμενίας, που παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο τον Χετούμ Α΄. Τα μέλη του Οίκου ήλθαν σε επιγαμία με μέλη από τους Οίκους των Αγγέλων, των Παλαιολόγων και από τα Σταυροφορικά κράτη, ιδίως τους Πουατιέ της Κύπρου. Ο επόμενος Οίκος των βασιλέων της Μικράς Αρμενίας είναι ο Οίκος του Πουατιέ.

Από τις κόρες του Λέοντος Γ΄ η Θεοφανώ επρόκειτο να παντρευτεί τον Θεόδωρο Άγγελο, γιο του Ιωάννη Α΄ δούκα των Νέων Πατρών και η Ρίτα (Μαρία) παντρεύτηκε τον Μιχαήλ Θ΄ Παλαιολόγο Αυτοκράτορα των Ρωμαίων· είναι η μητέρα του Ανδρόνικου Γ΄.

Τρία άλλα τέκνα του Λέοντος Γ΄, η Ισαβέλλα, ο Θόρος Γ΄ και ο Οσίν παντρεύτηκαν τρία τέκνα του Ούγου Γ΄ των Πουατιέ βασιλιά της Κύπρου: τον Αμαλρίκ κύριο της Τύρου, τη Μαργαρίτα και την Ισαβέλλα αντίστοιχα. Τα μέλη των Πουατιέ της Κύπρου που έγιναν βασιλείς της Αρμενίας είναι ο γιος του πρώτου ζεύγους Γκυ/Κωνσταντίνος Δ΄ και ο ανιψιός του Λέων ΣΤ΄, τελευταίος βασιλιάς, αφού το 1375 οι Μαμελούκοι κατέλαβαν τη χώρα.


Γενεαλογία των Χετουμιδών της Μικράς Αρμενίας

Επεξεργασία
.
Χετούμ Α΄
κύριος του Λαμπρόν
ΟΙΚΟΣ ΧΕΤΟΥΜΙΔΩΝ
 
 
 
Οσίν Α΄
κύριος του Λαμπρόν
 
 
 
Χετούμ Β΄
κύριος του Λαμπρόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οσίν Β΄
κύριος του Λαμπρόν
 
 
 
 
 
Σεμπάντ
κύριος του Μπαμπερόν
ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΕΡΟΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χετούμ Γ΄
κύριος του Λαμπρόν
 
Μπακουράν
κύριος του Μπαμπερόν
 
Βασάγκ
κύριος του Μπαμπερόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος
κύριος του Λαμπρόν
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος
κύριος του Μπαμπερόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χετούμ
 
Σεμπάντ
κοντόσταυλος
 
Χετούμ Α΄
βασ. της Αρμενίας
 
Ισαβέλλα
βασ. της Αρμενίας
(κόρη Λέοντα Β΄
βασ. της Αρμενίας)
ΟΙΚΟΣ ΡΟΥΠΕΝΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οσίν Α΄
κύριος του Κόρυκος
ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΥΚΟΣ
 
Μπασίλ
κύριος του Κόρυκος
 
Κωνσταντίνος
κύριος του Νεγκίρ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΓΚΙΡ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέων Γ΄
βασ. της Αρμενίας
 
Θόρος
 
Σιβύλλα της Αρμενίας
Σύζυγος ː Βοημούνδος ΣΤ΄ της Αντιόχειας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος
κύριος του Κόρυκος
 
Χετούμ ο ιστορικός
κύριος του Κόρυκος
 
Βαδουίνος
κοντόσταυλος
 
Χετούμ
κύριος του Νεγκίρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χετούμ Β΄
βασ. της Αρμενίας
 
Θόρος Γ΄
βασ. της Αρμενίας
 
Σεμπάντ
βασ. της Αρμενίας
 
Ισαβέλλα
σύζ. Αμαλρίκ των Πουατιέ
κύριος της Τύρου
(γιος του Ούγου Γ΄
βασ. της Κύπρου)
ΟΙΚΟΣ ΠΟΥΑΤΙΕ-ΛΟΥΖΙΝΙΑΝ
 
Κωνσταντίνος Γ΄
βασ. της Αρμενίας
 
Οσίν
βασ. της Αρμενίας
 
Αλινάκ
κύριος του Λαμπρόν
 
Κωνσταντίνος Β΄
κύριος του Λαμπρόν
 
Οσίν Β΄
κύριος του Κόρυκος
αντιβασιλιάς
 
Κωνσταντίνος Ε΄
βασ. της Αρμενίας
 
Κωνσταντίνος ΣΤ΄
βασ. της Αρμενίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέων Δ΄
βασ. της Αρμενίας
 
Γκυ/Κωνσταντίνος Δ΄ των Πουατιέ
βασ. της Αρμενίας
 
Ιωάννης των Πουατιέ
κοντόσταυλος της Κύπρου
 
 
 
 
 
Λέων Ε΄
βασ. της Αρμενίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ισαβέλλα/Ζαμπία
σύζ. Μανουήλ Καντακουζηνός
δεσπότης του Μωρέως
 
Λέων ΣΤ΄ των Πουατιέ
βασ. της Αρμενίας

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία