Ο στεατίτης ή σαπωνόλιθος (αγγλ. soapstone γερμανικά speckstein) είναι πέτρωμα το οποίο συνίσταται κυρίως από τάλκη με ποικίλες προσμίξεις κυρίως χλωρίτη και αμφιβόλων (κυρίως τρεμολίτη και ανθοφυλλίτη).

Γλυπτό από στεατίτη: Ο φιλόσοφος του Ρουτ Κοππ