Σύμβολο νομίσματος ονομάζεται το γραφικό σύμβολο, το οποίο χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ένα νόμισμα στην καθημερινή πρακτική, αντικαθιστώντας το ίδιο το όνομα του νομίσματος ή τη συντομογραφία του.

Διεθνώς, χρησιμοποιείται το πρότυπο ISO 4217, το οποίο έχει αποδώσει συντομογραφίες σε όλα τα νομίσματα του κόσμου. Στην πράξη, το σύμβολο ενός νομίσματος χρησιμοποιείται, ιδίως στη χώρα του, σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα, ακόμη και αντί για τον κωδικό ISO 4217. Βεβαίως, πολλά νομίσματα του κόσμου δεν έχουν καθόλου σύμβολο.

Το πού γράφεται το σύμβολο του νομίσματος σε σχέση με το ποσό, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σε πολλές χώρες, ιδίως αγγλόφωνες, το σύμβολο τοποθετείται πριν από το ποσό (π.χ. £50.00). Σε κάποιες άλλες χώρες, τοποθετείται μετά το ποσό (π.χ. 50,00 S₣). Τέλος, πριν αντικατασταθούν από το ευρώ, τα σύμβολα για το γαλλικό φράγκο και το εσκούδο Πορτογαλίας αναγράφονταν ανάμεσα από το ακέραιο και το δεκαδικό τμήμα του ποσού (π.χ. 50$00 ή 12₣34). Στην Ευρώπη, το σύμβολο του ευρώ (€) γράφεται κανονικά πριν το ποσό, αλλά πολλές χώρες χρησιμοποιούν εναλλακτικές γραφές.

Σε πολλές χώρες μια τελεία (.)συμβολίζει το διαχωρισμό ακέραιου και δεκαδικού τμήματος ενός ποσού, ενώ σε πολλές άλλες χρησιμοποιείται το κόμμα (,) για τον ίδιο σκοπό.

Κυριότερα σύμβολα νομισμάτων Επεξεργασία

Δείτε επίσης Επεξεργασία